2014

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Publikace Technického manuálu RISRE – verze 021

Tento dokument navazuje na předchozí verzi, kterou rozšiřuje o dvě nová rozhraní z oblasti platebního styku. V dokumentu byly dále aktualizovány informace o číselníku druhu nároků. V dokumentu a přílohách byly provedeny korektury dle aktuálního nastavení RISRE.

Vydáno

Publikace dokumentu Přehled novinek aplikace RISRE-PS - verze 06 na Portále IISSP

Ministerstvo financí publikuje dokument Přehled novinek aplikace RISRE-PS – verze 06 obsahující popis změn nabývajících účinnosti od 1.1.2015. Dokument je registrovaným uživatelům IISSP k dispozici na společném úložišti dokumentace na Portále IISSP ve složce: IISSP > Dokumentace RISRE > Dokumentace koncového uživatele > RISRE-PS > Novinky RISRE-PS.

Vydáno

Publikace Technického manuálu RISRE – verze 020

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál RISRE verze 020. Tento dokument navazuje na předchozí verzi. V dokumentu byly aktualizovány informace k některým změnám od roku 2015. Dále byly aktualizovány pravidla a seznamy možných hlášení v oblasti platebního styku a technické informace o podporovaných platformách na straně uživatelů. V dokumentu a přílohách byly dále provedeny korektury dle aktuálního nastavení RISRE.

Vydáno

Avízo: Plánovaná odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • od 24. 10. 2014, od 19 hodin - do 26. 10. 2014, do 23 hodin
 • od 26. 10. 2014, od 23 hodin - do 31. 10. 2014, do 19 hodin
 • od 31. 10. 2014, od 19 hodin - do 2. 11. 2014, do 23 hodin

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 32

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Vydáno

Publikace Technického manuálu RISPR – verze 012

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál RISPR verze 012

Tento dokument navazuje na předchozí verzi Technického manuálu. V nové verzi Technického manuálu byly doplněny informace v příloze B týkající se minimální a doporučené konfigurace pracovní stanice a požadavků na software.

Vydáno

Aktualizace pracovního postupu pro registraci ZO/NZO

Kompetenční centrum IISSP Ministerstva financí publikuje aktualizované dokumenty „Popis postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu“ a „Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO“. Dokumenty jsou umístěny v části CSÚIS – Technické informace.

Vydáno

Avízo: Odstávka a omezení systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 25.7.2014, od 19 hodin - do 27.7.2014, do 23 hodin       

Vydáno

Publikace Technického manuálu RISPR – verze 011

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál RISPR verze 011.
Tento dokument navazuje na předchozí verzi Technického manuálu. V nové verzi Technického manuálu byly zpřesněny informace týkající možnosti importů dat přípravy návrhu státního rozpočtu.

Vydáno

Oprava nezpracovaných bankovních výpisů v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (RISRE)

Ministerstvo financí si dovoluje informovat, že chyba v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP) vzniklá nezpracováním bankovních výpisů v důsledku kolize jejich pořadového čísla s pořadovým číslem dodatkových výpisů z ledna 2014 byla dne 2. 7. 2014 opravena. O vzniku chyby jsme informovali v Aktualitách na webu Státní pokladny dne 22. 5. 2014.

Vydáno

Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 1. 7. 2014, od 19:00 hodin - do 2. 7. 2014, do 6:00 hodin

Vydáno

Aktualizace prostředí Testování třetích stran IISSP

Ministerstvo financí informuje, že provedlo aktualizaci verzí software systémů Testování třetích stran (RISRE i CSÚIS). Uživatelé systémů Testování třetích stran mohou využívat/testovat nově podporované verze softwarového vybavení pracovních static, zejména MS Internet Explorer verze 9, 10, 11 a Mozilla Firefox ESR verze 24.

Vydáno

Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 27. 6. 2014 od 19:00 hodin - do 29. 6. 2014 do 23:00 hodin

Vydáno

Aktualizace produktivního prostředí IISSP

Ministerstvo financí informuje, že provedlo aktualizaci verzí software IISSP (vyjma systémů Testování třetích stran RISRE i CSÚIS). Uživatelé aplikací IISSP mohou nově využívat podporované verze základního softwarového vybavení pracovních stanic, zejména MS Internet Explorer verze 9, 10, 11 a Mozilla Firefox ESR verze 24.

Vydáno

Nedostupnost systémů Testování třetích stran – od 10. 6. do 18. 6. 2014

Ministerstvo financí informuje, že s ohledem na probíhající aktualizaci verzí software systémů Testování třetích stran (RISRE i CSÚIS) budou od 10. 6. 2014 do 18. 6. 2014 nedostupné či nefunkční systémy Testování třetích stran. O zpřístupnění systémů Testování třetích stran spolu s informací o provedených změnách bude Ministerstvo financí následně informovat na svých webových stránkách.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

od 13. 6. 2014 od 19:00 hodin - do 15. 6. 2014 do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o chybě informačního systému Státní pokladny, která může nastat při zpracování bankovních výpisů (RISRE)

Ministerstvo financí si dovoluje informovat o chybě informačního systému Státní pokladny, která může nastat při zpracování bankovních výpisů. V lednu roku 2014 došlo ke zpracování dodatkových výpisů za rok 2013, avšak tyto dodatkové výpisy byly zařazeny pod určitým pořadovým číslem do evidence roku 2014. Chyba nastává při zpracování řádného bankovního výpisu, jehož pořadové číslo se shoduje s pořadovým číslem dodatkového výpisu za rok 2013. Z důvodu existence bankovního výpisu se stejným pořadovým číslem se zpracování řádného bankovního výpisu neprovede. Na základě toho dochází ke zkreslení dat v rozpočtovém informačním systému.

V současné době pracujeme na nápravě, aby docházelo ke zpracování těchto bankovních výpisů.

O odstranění chyby informačního systému státní pokladny a následném zpracování kolidujících bankovních výpisů Vás budeme dále informovat.

Děkujeme za pochopení.

Vydáno

Avízo: Odstávka a omezení systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení systému IISSP v následujících termínech:
od 20. 5. 2014, od 19 hodin - do 21. 5. 2014, do 6.30 hodin

Vydáno

Avízo: Odstávka a omezení systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení systému IISSP v následujících termínech: 
od 19. 5. 2014, od 19 hodin - do 20. 5. 2014, do 6.30 hodin

Vydáno

Upozornění na extrémně kritickou bezpečnostní zranitelnost v MS Internet Explorer

V prohlížeči MS Internet Explorer byly zjištěny dvě extrémně závažné bezpečnostní chyby. Lze jich zneužít vzdáleně, bez vědomého podílu uživatele a porušením paměťové ochrany operačního systému spustit v počítači oběti cizí kód útočníka. Důsledkem útoku je kompromitace bezpečnosti operačního systému.

Vydáno

Avízo: Odstávka a omezení systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 16.5.2014, od 19:00 hodin - do 18.5.2014, do 23:00 hodin;  
 • Od 18.5.2014, od 23:00 hodin - do 23.5.2014, do 19:00 hodin;  
 • Od 23.5.2014, od 19:00 hodin - do 25.5.2014, do 23:00 hodin.

Vydáno

Upozornění na extrémně kritickou bezpečnostní chybu v Adobe Flash

V programu Adobe Flash Player byla odhalena chyba, která se týká jak platformy MS Windows, tak i Linux a Macintosh. Aktuálně je tato chyba zneužívána ke vzdálené instalaci nebezpečných kódů a ke kompromitaci bezpečnosti počítače cizím útočníkem.

Aktualizováno

Chyba v RISRE – PS odstraněna

Ministerstvo financí informuje, že chyba v RISRE – PS byla odstraněna. V současné době jsou v RISRE - PS již všechna data aktuální.

Vydáno

Upozornění na bezpečnostní zranitelnost v Microsoft Office Word / Office Web Apps

Dne 27. 3. 2014 bylo zjištěno, že v Microsoft Word (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2013RT, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office Web Apps, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word Viewer, Microsoft Office Word Viewer 2003, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2013 a Microsoft Word 2003) je závažná bezpečnostní chyba s extrémně vysokou mírou rizika. Chyba byla způsobena nesprávným naprogramováním zpracování dat v RTF formátu.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Technický manuál RISRE – verze 019

Tento dokument navazuje na předchozí verzi Technické manuálu. V nové verzi Technického manuálu byly aktualizovány informace k realizaci rozpočtových opatření, včetně nově zaváděného pojmu „budoucí rozpočtové opatření“ a k tomu relevantní informace. Dále byly aktualizovány seznamy možných hlášení v odpovědi a informace o přeúčtování skutečnosti, došlo k upřesnění popisu publikování číselníků kmenových dat a byla vypuštěna kapitola 7 s popisem migrace dat. V dokumentu a přílohách byly dále provedeny korektury dle aktuálního nastavení RISRE.
Účinnost úprav popsaných v nové verzi TM RISRE verze 019:

 • v testovacím prostředí T3S: 14. 4. 2014
 • v produktivním prostředí: 28. 4. 2014

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů - Verze č. 30

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Vydáno

Změna adresy (URL) pro spuštění aplikace Dávkové výkazy

Ministerstvo financí informuje o změně adresy (URL) pro spuštění aplikace Dávkové výkazy. Současně byla aktualizována uživatelská dokumentace „Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS“ (verze 1.04).

Aktualizováno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 23 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - (aktualizováno)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o opravě chyby v Balíčku č. 23 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS):
KC IISSP publikuje opravný Balíček č. 23 - Aktualizace XSD schémat pro oblast CSÚIS, kterým nahrazuje původní Balíček č. 23 publikovaný dne 13.3.2014.

Aktualizováno

Metodický pokyn k naplnění části M - informace k příjmům a výdajům - podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb. - M vzorce pro uživatele

Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.
Aktualizováno: Zveřejnění M vzorců pro uživatele (k Metodického pokynu k naplnění části M.)

Vydáno

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Korunové účty" pro SP

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15.
Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona č. 501/2012 Sb. stanovuje s účinností od 1. března 2014 peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15 ve výši 0,00 % p.a.

Vydáno

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky od 1. ledna 2014

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Operativní účetní záznamy pro CSÚIS - pro rok 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu - pro rok 2014, včetně formátu obsahové náplně. Operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy. V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.1.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 1. 2014 na základě aktuálních údajů z RIS.
Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.

Aktualizováno

Novelizovány právní předpisy pro CSÚIS - rok 2014

Platná legislativa - Zákony a Vyhlášky pro rok 2014 - pro účetnictví státu v  souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byly ve Sbírce zákonů dne 31.12.2013 zveřejněny novely vyhlášek: č. 500/2002 Sb.; č. 501/2002 Sb.; č. 502/2002 Sb.; č. 503/2002 Sb.; č. 504/2002 Sb.; č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. Související novely Českých účetních standardů jsou zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.