2010

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - přechodné omezení uživatelů při zpracování finančních a účetních výkazů v CSÚIS – v rozmezí: 21. – 22.12.2010

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                   

Ve dnech 21. – 22.12.2010 budou v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) prováděny technické úkony s cílem zajistit zrychlení doby odezvy tohoto systému. Z uvedeného důvodu tak dojde k přechodnému omezení uživatelů CSÚIS.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 19:00 dne 18.12.2010 do 23:00 dne 19.12.2010 (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 18.12.2010, od 19 hodin - do 19.12.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                   

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                   

Jedná se o nutnou mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Vzorové XML výkazy - aktualizace

Ministerstvo financí zveřejňuje v souvislosti se zveřejněnou úpravou XSD schémat k 1.12.2010 (viz. Opravný balíček č. 7 ze dne 29.11.2010) aktualizaci vzorových XML výkazů.

Vydáno

Avízo: Odstávky systému IISSP - od 3.12.2010, 15:00 - do 5.12.2010, 23:00 (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 3.12.2010, od 15 hodin - do 5.12.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze)a funkcionalita Testování třetích stran a nebude funkční funkcionalita Dávkové výkazy

Vydáno

Aktualizace Registračního formuláře ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                   

 • Registrační formulář - Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)                       
 • Pomocí uvedeného dokumentu lze i rušit vazbu dané ZO/NZO na konkrétní účetní jednotku.

Provedená aktualizace spočívá:
- v doplnění registračního čísla ZO/NZO jako povinného údaje do dalších částí Registračního formuláře                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 1.09.2010, od 18 hodin - do 5.09.2010, do 23 hodin (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 1.9.2010, od 18 hodin - do 5.9.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran a nebude funkční aplikace Dávkové výkazy
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktuální informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

 • o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS                       
 • o provedení optimalizačních kroků  procesů přijetí hlášení zaslaná účetními jednotkami (ZO/NZO) a následné odezvy v inboxu                       
 • a další                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 12.08.2010                   

Vydáno

Aktualizace dokumentu: Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědi (ke dni 12.08.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                   

 • CSÚIS – Otázky a odpovědi - ke dni 12.08.2010

Provedená aktualizace spočívá ve změně u následujících otázek a odpovědí:                   

 • C2 – úprava elementu, kam je třeba umístit elektronický podpis                       
 • F1 – úprava v označení chyby                       
 • F2 – úprava v označení chyby                       
 • F3 – úprava v označení chyby                       
 • G6 – nová otázka a odpověď – chyba po odeslání výkazu (ERRREP)                       
 • G7 – nová otázka a odpověď – chyba po odeslání výkazu (ERRSYN)                       
 • I1 – nová otázka a odpověď – aplikace Dávkové výkazy                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 12.08.2010

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 6.08.2010, od 19 hodin - do 8.08.2010, do 23 hodin (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 6.8.2010, od 19 hodin - do 8.8.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS – nová verze

Ministerstvo financí uvolňuje novou verzi Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

Účelem aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚISje umožnit účetním jednotkám, respektive Zodpovědným osobám/Náhradním zodpovědným osobám (ZO/NZO), které je zastupují dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.,hromadným způsobem provést zašifrování předem připravených výkazů a jejich odeslání do systému CSÚIS. Tato aplikace umožňuje při zasílání většího počtu výkazů nahradit manuální proces využívající Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování. resp. odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS.                   

Nová verze obsahuje:
- opravu problému s připojením k CSÚIS pomocí proxy serveru
- možnost používání aplikace Dávkové výkazy v testovacím prostředí CSÚIS
Úpravy jsou popsány v kapitole 5.2 Konfigurace v Uživatelské dokumentaci -(aktualiována:03.08.2010).                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Vzhledem k mnoha krokům, které byly provedeny za účelem optimalizace systému jsou v současné době následující doby odezvy:                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
 • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 30 minut od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí

Situace je ze strany KC IISSP nadále průběžně řešena a jsou činěny kroky k dalšímu zlepšení uvedené situace.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Nadále platí stav (mimo výjimek uvedených dále) zveřejněný 20.7.2010:                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
 • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 2 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 24 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 48 hodin od přijetí

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/ NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP. Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace. KC IISSP očekává, že uvedené špičkové zatížení systému CSÚIS a tomu odpovídající doby odezvy budou přetrvávat celý tento týden - tedy do 25.7.2010.                   

 • Další informace/doporučení a žádosti KC IISSP pro účetní jednotky (ZO/NZO) 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
 
1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
 • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 2 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 24 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 48 hodin od přijetí

Uvedený stav je způsoben přetrvávajícím špičkovým zatížením systému CSÚIS vzhledem k  časovým termínům pro zaslání finančních výkazů a účetních záznamů.                   

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/ NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.                   

Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace.                   

KC IISSP očekává, že uvedené špičkové zatížení systému CSÚIS a tomu odpovídající doby odezvy budou přetrvávat celý tento týden - tedy do 25.7.2010.                   

Průběžné informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem nebo v řádu minut až desítek minut
 • doba odezvy informace o výsledcích dalších kroků zpracování a probíhajících kontrol v CSÚIS – informační zprávy odesilatel obdrží v řádu 24 hodin i více

Uvedený stav je způsoben aktuálním špičkovým zatížením systému CSÚIS vzhledem k přibližujícím se časovým termínům pro zaslání finančních výkazů a účetních záznamů.                   

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.
Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace.                   

KC IISSP očekává, že aktuální špičkové zatížení přejde do standardních časů doby odezvy během následujících dnů volna: 17. - 18.7.2010.                   

Průběžné informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace a upozornění Kompetenčního centra IISSP – k registraci ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informace a upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) - pro účetní jednotky k registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS

Ministerstvo financí uvolňuje Aplikaci pro hromadné zasílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

 • Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (aplikace ke stažení ve formátu Zip) - aktualizováno: 03.08.2010
 • Uživatelský manuál - Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (ke stažení ve formátech Pdf a Word) - aktualizace: 03.08.2010

Účelem aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS je umožnit účetním jednotkám, respektive Zodpovědným osobám/Náhradním zodpovědným osobám (ZO/NZO), které je zastupují dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb., hromadným způsobem provést zašifrování předem připravených výkazů a jejich odeslání do systému CSÚIS.
Tato aplikace umožňuje při zasílání většího počtu výkazů nahradit manuální proces využívající Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování. resp. odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 9.07.2010

Vydáno

Opravný balíček č. 6 - technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS (Platné od 9.7.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje Opravný balíček č. 6 pro doposud publikované technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_09072010.zip

Dále popsané změny v XSD schématech jsou na systému CSÚIS aktivovány.

 1. Účetní jednotky, které připravují zaslání svých finančních výkazů a účetních záznamů s termínem 20.7.2010 mohou použít XSD schématadle předchozího Balíčku č. 5.                       
 2. Při předání finančních výkazů a účetních záznamů k následným termínům dle příslušných vyhlášek je nutno již provést úpravydle Balíčku č. 6.
 3. Toto se netýká operativních účetních záznamů. U těch je třeba již v termínu k 20.7.2010 pracovats Balíčkem č. 6.                       

Opravný balíček obsahuje:

úpravu XSD schémat operativních účetních záznamů CV17 až CV22 dle platných vzorů                       

 • úpravu XSD schémat dle nově platných slovníků ISDP

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010 

Vydáno

Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                   

 •  Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 9.7.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.4 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:                   

 • Bod A – doplnění odkazu na aktuální stav operativních účetních záznamů                       
 • Bod B – doplnění o kapitolu Protokoly o uskutečněných přenosech dat a neúspěšných pokusech o přenos dat                       
 • Bod H – upřesnění informací v kapitole Proces registrace  zodpovědné osoby (ZO/NZO) pro registraci obcí, DSO, KÚ a PO zřizovaných obcemi DSO a kraji za účasti krajských úřadů                       
 • Bod M – doplnění o kapitolu Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010 

Vydáno

Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v Centrálním systému účetních informací státu

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:                   

 • Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má dle paragrafu 12, odstavce 1, vyhlášky č. 383/2009 Sb. povinnost informovat správce CSÚIS o změnách skutečností. Tuto povinnost splní zasláním vyplněného uvedeného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek na emailovou adresu: ciselnikUJ@mfcr.cz                    

Kompetenční centrum IISSP následně provede kontrolu. V případě schválení provede úpravu číselníku. Následně Kompetenční centrum IISSP potvrdí žadateli o změnu e-mailem provedení nebo zamítnutí žádosti.                   

 • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010                       

Vydáno

Upozornění Kompetenčního centra IISSP - procesy pro dokončení registrace ZO/NZO v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Vzhledem k opakujícím se skutečnostem, které působí komplikace při dokončení registrace ZO/NZO účetními jednotkami Kompetenční centrum IISSP upozorňuje účetní jednotky, že:                   

 • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů
 • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet

je nutné zaslat výhradně Webovou aplikací („inboxem“) a to pod přihlášením zástupce účetní jednotky (statutární  orgán účetní jednotky nebo osoba jím pověřená).

Celý popis registrace ZO/NZO je popsán detailně na webu MF- zejména v dokumentu:                   

 • Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu - a to v kapitole:  A. Účetní jednotka

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 8.07.2010

Vydáno

Aktualizace dokumentu Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědi (ke dni 7.07.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                   

 • CSÚIS – Otázky a odpovědi ( ke dni 7.07.2010)
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění kapitoly A. Registrace ZO/NZO o otázky a odpovědi s označením A4  až A15.                       

Tyto otázky a odpovědi se mohou vyskytnout v rámci procesu Registrace ZO/NZO, ale týkají se i jiných kapitol dokumentu (Šifrovací utilita, Webová aplikace). Z uvedeného důvodu jsou relevantní otázky a odpovědi současně doplněny i v příslušných kapitolách (Šifrovací utilita, Webová aplikace) dokumentu.  To, že se jedná o shodnou otázku a odpověď, je uvedeno v označení otázky.                   

 • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 07.07.2010 

Vydáno

Avízo: Plánované odstávky systému IISSP - včetně CSÚIS (červnové víkendy - od: 11.6. a 18.6. od 19.00 hod)

Ministerstvo financí informuje, že v následujících termínech:                   

 • od 11.6.2010, od 19 hodin - do 13.6.2010, do 23 hodin                       
 • od 18.6.2010, od 19 hodin - do 20.6.2010, do 23 hodin                       

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze)a funkcionalita Testování třetích stran.                   

 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                       
 • Jedná se o plánované odstávky systému z technických důvodů.                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace a upozornění Kompetenčního centra IISSP k registraci ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informace a upozornění Kompetenčního centraIntegrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) pro účetní jednotky k registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace dokumentu Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci účetních jednotek v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

 • Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO - pro registraci účetních jednotek v CSÚIS
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění o kapitolu 13 – Varianta pro registraci ZO/NZO bez znalosti registračního čísla   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědí

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:                   

 • CSÚIS – Otázky a odpovědi (ke dni 10.06.2010)

Tento dokument je určen na podporu práce účetních jednotek při jejich činnosti v rámci problematiky Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)  dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech.
Obsahuje Otázky a odpovědi k následujícím tématům:                   

 • Registrace ZO/NZO                       
 • Vytváření výkazů                       
 • Elektronický podpis                       
 • Šifrovací utilita                       
 • Webová aplikace                       
 • Odesílání dat do CSÚIS                       
 • Zpracování výkazů a stavové zprávy                       
 • Hlášení problémů                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)  aktualizaci dokumentu:

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v drobných úpravách u některých kontrol nad výkazem Fin 2-12M 
 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:

 • Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 10.6.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.3 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:

 • Bod H – zařazení informací k hromadné registraci ZO/NZO
 • Bod J – aktualizace obsahových kontrol    
 • Bod O – aktualizace kontaktních informací 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci účetních jednotek v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:

 • Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO (aktulizován: 10.06.2010)

Tento dokument přináší zjednodušený vizuální návod pro vyplněníregistračního formuláře, kterým účetní jednotka registruje Zodpovědnou osobu (ZO) nebo Náhradní zodpovědnou osobu (NZO) v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech. 

Vydáno

Upozornění MF k Registraci Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. do CSÚIS

Ministerstvo financí informuje, že dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, je nutno, aby níže uvedené subjekty provedly registraci Zodpovědných a Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) upozorňuje, že ty účetní jednotky, jejichž kraje zvolily variantu A registrace ZO/NZO provádějí tuto registraci samostatně. 

 • Jedná se o účetní jednotky z těchto krajů: Středočeský,Jihočeský,Karlovarský,Olomoucký,Zlínský,Moravskoslezský.

Uvedené subjekty (účetní jednotky) z těchto krajů tak postupují dle postupu, který je uveden na internetových stránkách MF: >> Registrace ZO/NZO

Ze strany Kompetenčního centra IISSP je doporučeno, aby tyto účetní jednotky zahájily proces registrace ZO/NZO co nejdříve.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Registračního formuláře ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

 • Registrační formulář ZO/NZO- Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění pole pro Podpis

Podpis je vyžadován pouze v případě, že Registrační formulář je předáván Správci CSÚIS v listinné podobě.
Při předávání Registračního formuláře v elektronické podobě
(předání datovou schránkou nebo e-mailem na adresu: registraceZO@mfcr.cz) se Podpis nevyžaduje.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 14.5.2010, od 19 hodin - do 16.5.2010, do 23 hodin (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že:

 • od 14.5.2010, od 19 hodin - do 16.5.2010, do 23 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.
 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
 • Jedná se o plánované odstávky systému z technických důvodů.             

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)  aktualizaci dokumentu:

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedená aktualizace spočívá:

 • v úpravách některých kontrolních vazeb jednotlivých druhů výkazů na základě vyhodnocení sběru výkazů     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS. 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) v CSÚIS pro: územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí a krajů

Ministerstvo financí informuje, že dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, je nutno, aby uvedené subjekty provedly registraci Zodpovědných a Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).Na základě § 5, odst. 4 a odst. 5 zvolily jednotlivé krajské úřady způsob, jakým způsobem budou jednotlivé subjekty v rámci kraje předávat účetní záznamy a finanční výkazy. Z uvedeného rozdělení vyplývá i způsob registrace Zodpovědných osob/Náhradních zodpovědných osob do CSÚIS.

Informace o procesu registrace ZO/NZO pro:

 1. Kraje: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský
 2. Kraje: Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Jihomoravský a Hlavní město Praha
 3. Kraj Vysočina

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Odstávka systému IISSP - dne 1.5.2010 od 8 hodin do 14 hodin - Webová aplikace (ostrá i testovací verze)

Ministerstvo financí informuje, že:

 • dne 1.5.2010 od 8 hodin do 14 hodinnebude dostupná část Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) – část Webová aplikace (ostrá i testovací verze).
  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce všech uživatelů Webové aplikace (ostré i testovací verze).    
 • od 7.5.2010, od 19 hodin - do 9.5.2010, do 23 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.
 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
 • Jedná se o plánované odstávky systému z technických důvodů. 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Uživatelské dokumentace Šifrovací utility

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

 • Šifrovací utilita pro účetní jednotky – Uživatelská dokumentace - verze 1.4
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění podrobného návodu pro instalaci Java Runtime Environment (JRE) verze 6 včetně kryptografického rozšíření 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb výkazu NAR 1-12U), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. 
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.    

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Odstávka systému IISSP - od 2.4.2010, od 19 hodin - do 4.4.2010, do 19 hodin

Ministerstvo financí informuje, že od 2.4.2010, od 19 hodin - do 4.4.2010, do 19 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.

 • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.
 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Upozornění Kompetenčního centra IISSP - Veškeré chyby, závady systému IISSP je třeba směřovat na kontaktní e-mailovou adresu : servicedesk@sd-stc.cz

Ministerstvo financí zveřejňuje upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP):                   

 • 1) Veškeré chyby, závady systému IISSP (CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády) je třeba směřovat na e-mailovou adresu:                        
  • servicedesk@sd-stc.cz
   Hlášení přijímaná na této e-mailové adrese mají nejrychlejší způsob zpracování, který je plně dokumentován.                           
 • 2) Vlastní proces registrace ZO/NZO podle zkušeností trvá nyní déle než dříve uváděných 10 pracovních dnů (od přijetí registračního formuláře po aktivaci ZO/NZO v systému IISSP - CSÚIS).                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 22.03.2010                   

Vydáno

Odstávka systému IISSP - Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) - v období: 11.3. - 14.3.2010

Ministerstvo financí informuje, že od 11.3.2010, od 8 hodin - do 14.3.2010, do 23 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze)a funkcionalita Testování třetích stran.                   

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                   

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                   

 • Zdroj: MF -  odd.126 - Implementace IISSP, publikováno 3/2010

Vydáno

Upozornění Kompetenčního centra IISSP - Vlastní proces registrace v systému CSÚIS trvá 10 pracovních dnů

Ministerstvo financí zveřejňuje upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP):

Vlastní proces registrace v systému CSÚIS podle současných zkušeností trvá 10 pracovních dnů (od přijetí registračního formuláře po aktivaci ZO/NZO v systému IISSP - CSÚIS).

Organizačním složkám státu, které zahajují zasílání svých výkazů do CSÚIS - odeslání prvního výkazu (NAR 1 – 12 U za období leden 2010) do 19.2.2010 - je z výše uvedeného důvodů doporučeno, aby zahájili svoji registraci a zaslali svoje registrační formuláře dle Popisu postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby, náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) v CSÚIS nejpozději do 8.2.2010, aby tyto mohly být dále procesovány tak, aby celý registrační proces byl včas ukončen a aby mohly organizační složky státu zaslat svůj výkaz do požadovaného termínu 19.2.2010.

Vydáno

Upozornění KCIISSP - Správnost postupu při registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) v CSÚIS

Registrační formulář a Potvrzovací formuláře (Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů , Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet) je nutno datovou schránkou do Kompetenčního centra zasílat tak, jak jsou po jejich vyplnění uloženy. Tedy ve stejném formátu souboru!