RISPR

Příprava rozpočtu (RISPR)

ilustrace

Základní popis

Příprava rozpočtu (RISPR) je samostatným modulem rozpočtového informačního systému (RIS). RISPR slouží pro stanovení parametrů, rozpisu a sestavování rozpočtu od úrovně MF (správce rozpočtu státu) až do úrovně jednotlivých OSS, SPO. Modul slouží pro kompletní přípravu státního rozpočtu pomocí definice a detailizace závazných parametrů rozpočtu.

Rychlý přehled

Přehledy změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách SP pro uživatele IISSP - modulu RISPR od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Technické informace

Technické informace a soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu RISPR od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Metodické informace

Metodické soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu RISPR od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Správa číselníků

Technické soubory ke stažení pro registrované uživatele na portálu IISSP- pro modul RISPR.Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP.

Otázky a odpovědi

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí spojených se zahájením produktivního provozu modulu Přípravy rozpočtu připravuje tým RISPR v rámci projektu IISSP.

Kontakty

Kontaktní e-mailové adresy pro problematiku Přípravy rozpočtu (RISPR) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).