Aktualizace prostředí Testování třetích stran IISSP

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že provedlo aktualizaci verzí software systémů Testování třetích stran (RISRE i CSÚIS). Uživatelé systémů Testování třetích stran mohou využívat/testovat následující nově podporované verze softwarového vybavení pracovních static:

  • MS Internet Explorer (MSIE) verze 9, 10, 11;
  • Mozilla Firefox ESR (aktuální verze 24) na platformě Windows 7;
  • Java 6 JRE (v kombinaci s MSIE 9);
  • Java 7 JRE;
  • Adobe Flash v aktuální verzi.

Dále byly testovány verze:

  • Internet Explorer verze 8 v kombinaci s Windows XP;
  • Mozilla Firefox 29 poslední verze,

u kterých nebyly zjištěny problémy ani odlišnosti ve funkčnosti IISSP. Ministerstvo financí však nedoporučuje jejich používání při přístupu z bezpečnostních důvodů.

Důležité upozornění !

Organizace a uživatelé používající MSIE 11 varujeme, že zvolili internetový prohlížeč, který nerespektuje direktivu autocomplete=“off“ u pole input type=“password“, která brání lokálnímu ukládání hesla na pracovní stanici uživatele. Bez ohledu na to, že IISSP tuto bezpečnostně správnou direktivu používá, prokázaly naše testy, že MSIE 11 na pracovní stanici uživatele, který zmíněný internetový prohlížeč používá, ukládá přihlašovací jméno i heslo uživatele do IISSP. Uživatelé s touto verzí internetového prohlížeče proto musí velmi pečlivě dbát na udržování bezpečnosti klientského operačního systému a programů, které v něm pracují (včetně inkriminovaného internetového prohlížeče). Uživatelům MSIE z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby tuto bezpečnostně nevhodnou vlastnost internetového prohlížeče vypnuli a aby pomocí Správce pověření (je dostupný přes Ovládací panely) zkontrolovali již uložená hesla a dále aby v případě, že mezi uloženými hesly bude uvedené heslo do IISSP, toto heslo ze své pracovní stanice odstranil.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
Publikováno: 26. 6. 2014