2012

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Korunové účty" pro SP

Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona č. 501/2012 Sb. stanovuje s účinností od 1. ledna 2013 peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15 ve výši 0,05 % p.a.

Vydáno

Zveřejnění zákona o státním rozpočtu ČR - pro rok 2013

Dnes 31. 12. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013  a zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

RISRE – Otázky a odpovědi (Aktuální přehled základních otázek a odpovědí ke dni 27. 12. 2012)

Aktuální přehled základních otázek a odpovědí spojených s přípravou na zahájení produktivního provozu modulu RISRE v rámci projektu IISSP pro tzv. nepilotní rozpočtové kapitoly. Tento přehled se bude průběžně aktualizovat.                 

OBSAH

 1. Průřezové dotaz
 2. Testování třetích stran RISRE (T3S)                    
 3. RISRE ROP (systém i metodika) aktualizováno 27.12.2012
 4. RISRE PS (systém i metodika)                    
 5. Správa uživatelů          
 6. Školení                    
 7. ČNB

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz; RISRE – otázky a odpovědi (ke dni 27.12. 2012), publikováno 27.12.2012                 

Vydáno

RISRE – Otázky a odpovědi (Aktuální přehled základních otázek a odpovědí ke dni 18. 12. 2012)

Aktuální přehled základních otázek a odpovědí spojených s přípravou na zahájení produktivního provozu modulu RISRE v rámci projektu IISSP pro tzv. nepilotní rozpočtové kapitoly. Tento přehled se bude průběžně aktualizovat.                 

OBSAH

 1. Průřezové dotazy
 2. Testování třetích stran RISRE (T3S)                  
 3. RISRE ROP (systém i metodika)                   
 4. RISRE PS (systém i metodika)                     
 5. Správa uživatelů                  
 6. Školení                     
 7. ČNB aktualizováno 18.12.2012

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz; RISRE – otázky a odpovědi (ke dni 18.12. 2012), publikováno 18.12.2012                 

Vydáno

RISRE – Otázky a odpovědi (Kompletní publikace ke stažení a Aktuální přehled základních otázek a odpovědí ke dni 11. 12. 2012)

Aktuální přehled základních otázek a odpovědí spojených s přípravou na zahájení produktivního provozu modulu RISRE v rámci projektu IISSP pro tzv. nepilotní rozpočtové kapitoly. Tento přehled se bude průběžně aktualizovat.                 

 • Kompletní přehled -Publikace -  RISRE - Otázky a odpovědi (ke stažení ve formátu PDF)

Nebo OBSAH (jednotlivé kategorie v Html)

 1. Průřezové dotazy  aktualizováno 11.12.2012
 2. Testování třetích stran RISRE (T3S)                
 3. RISRE ROP (systém i metodika)               
 4. RISRE PS (systém i metodika) aktualizováno 11.12.2012                       
 5. Správa uživatelů  aktualizováno 11.12.2012
 6. Školení                
 7. ČNB                

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz; RISRE – otázky a odpovědi (ke dni 11. 12. 2012), publikováno 11.12.2012                 

Vydáno

Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 14.12.2012, od 19:00 hodin - do 16.12.2012, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 14.12.2012, od 19:00 hodin - do 16.12.2012, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran RISRE a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP k připravované aktualizaci Metodiky PAP, Metodiky KRK a k zahájení standardního provozu funkčnosti Monitoring výkazů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 1. KC IISSP informuje, že aktualizace Metodiky PAP, která bude platná pro rok 2013 (viz. Aktualizace Metodiky tvorby PAP - od.1. 1. 2013), bude publikována během prosince 2012na webu MF a SP v návaznosti na publikaci připravovaných novel vyhl. č. 383/2009 Sb. a vyhl. č. 410/2009 Sb. (viz. Platná legislativa - Vyhlášky rok 2013 ze dne 21. prosince 2012)                     
 2. KC IISSP informuje, že aktualizace Metodiky KRK, která bude platná pro zpracování PAP za rok 2012 (viz. Metodika KRP pro zpracování PAP za rok 2012) a následně pro další zpracování PAP v roce 2013 bude publikována na webu MF a SP během ledna 2013
  Na základě vyhodnocení zkušebního provozu KRK, který proběhl při sběru a zpracování PAP za 1. - 3. čtvrtletí 2012 dojde ke snížení počtu KRK oproti aktuálně platnému znění Metodiky KRK.
  Současně rozdíly zjištěné při Křížových kontrolách nebudou blokující pro uznání výkazu PAP v CSÚIS.                     
 3. KC IISSP informuje, že dne 4.12.2012 byl ukončen zkušební provoz funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor), součásti Webové aplikace a tato funkčnost byla převedena do standardního rutinního provozu.
  Současně uživatelům zůstává zachována možnost přístupu k obdobným informacím prostřednictvím inboxu Webové aplikace.
  V případě, že by došlo k odchylce mezi informacemi zobrazenými v Monitoringu výkazů a inboxu, je nutno o tomto stavu informovat Service Desk IISSP.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; aktualizováno: 31.01.2013

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP)

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP

Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.                 

 • CSUIS_PAP_IC_30_11_2012_V_01. ZIP.**
  ** Aktualizace souboru dne 5.12.2012
  Provedená aktualizace spočívá: Standardní měsíční aktualizace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz : Datový soubor pro kontroly IČ partnerů v PAP, publikováno 12/2012 - aktualizováno průběžně každý měsíc, ke stažení ve formátu ZIP (UNL)                 

Vydáno

Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 07.12.2012, od 19:00 hodin - do 09.12.2012, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 07.12.2012, od 19:00 hodin - do 09.12.2012, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran RISRE a funkcionalita Dávkové výkazy.
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 30.11.2012, od 19:00 hodin - do 02.12.2012, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 30.11.2012, od 19:00 hodin - do 02.12.2012, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), jeho části Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu (RISPR) a Rozpočtový informační systém - Realizace rozpočtu (RISRE); a dále ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy. V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 23. 11. 2012, od 19:00 hodin - do 25. 11. 2012, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 23. 11. 2012, od 19:00 hodin - do 25. 11. 2012, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP ke sběru a zpracování výkazu PAP za 1. - 3. čtvrtletí 2012 a termínu uzamčení výkazů (stanoven na 20.11.2012)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 1. KC IISSP informuje, že termín pro uzamčení výkazů PAP za 1. - 3. čtvrtletí 2012 je stanoven na 20.11.2012
  • Do uvedeného data je třeba, aby účetní jednotky, které výkaz PAP nezaslaly, nebo se jejich výkaz nachází v chybě, aby výkaz nebo opravený výkaz do CSÚIS zaslaly.                         
  • V případě, že existují důvody, proč tak nemohou účetní jednotky učinit, je požadováno, aby o těchto důvodech zaslaly informaci do Service Desku IISSP, pokud tak již dříve neučinily.                         

  Toto se netýká identifikovaných rozdílů a nejasností KRK zjištěných v rámci zkušebního provozu Křížových kontrol.

 2. KC IISSP informuje, že pro identifikované rozdíly a nejasností zjištěné v rámci Křížových kontrol (KRK) již není dále nutné ze strany účetních jednotek zasílat svoje zjištění o vzniklých rozdílech do Service Desku IISSP.
  • Doposud zjištěné  příčiny vzniklých rozdílů budou promítnuty do aktualizace metodiky KRK, která bude připravena pro zpracování výkazu PAP za rok 2012                         
  • Účetní jednotky, které již identifikovaly příčiny rozdílů z KRK, mohou samozřejmě až do termínu uzamčení výkazů – 20.11.2012 – zasílat do CSÚIS svoje opravené výkazy.                         
  • Svoje opravené výkazy mohou zasílat i po tomto termínu, pouze tyto výkazy nemohou být zohledněny v rámci navazujícího zpracování statistické konsolidace v rámci CSÚIS.                         

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 24

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb, které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.
Popis změn je v přiloženém dokumentu (CSUIS-Tabulka-kontrol-zmeny_verze-24_08112012.doca 08112012_CSUIS-Tabulka-kontrol-zmeny_verze-24.pdf).                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 24

Změny budou v systému CSÚIS aktivní od 20. 11. 2012.

 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                     
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz                   

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 18 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP). KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 18 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_18_20121109.zip

Balíček č. 18 obsahuje následující změny:

 1. iissp_cus.xsd: Nový typ zprávy pro předávání obecných informací ÚJ v textové podobě                     
 2. iissp_common.xsd: Aktualizace výčtových typů kvůli novému typu zprávy                     
 3. vmonitor.wsdl (nový soubor): Definice webových služeb VMonitor                     
 4. iissp_vmonitor.xsd (nový soubor): Datové typy pro webové služby VMonitor                     
 5. iissp_messaging.xsd: Rozšíření definice komunikační obálky o nové služby VMonitor                     
 6. CV_31_PAP_CastX.xsd, CV_32_PAP_CastXI.xsd, CV_33_PAP_CastXII.xsd, CV_34_PAP_CastXIII.xsd: odstranění omezení výčtového typu pro element PolozkaCislo                     
 7. UpominkaZaznamUcetni.xsd: rozšíření výčtového typu o nový druh upomínky pro chyby křížové kontroly výkazu PAP                     
 8. cus0001.xsd, cus0002.xsd, cus00017.xsd - aktualizace struktury číselníků                     

Nové webové služby pro VMonitor
Tento balíček obsahuje WSDL a související xsd definice datových typů pro nově nabízené služby VMonitoru. Jedná se o komplementární nabídku webových služeb komponenty pro monitoring zpracování výkazů, která je k dispozici jako součást Webové aplikace.                 

VMonitor poskytuje následující služby:                 

 1. Zajištění přehledu o doručení a stavu zpracování vybraných výkazů za zadané období a jednu nebo více ÚJ.                     
 2. Seznam doručených výkazů (včetně jejich oprav) za zadané období a ÚJ.                     
 3. Získání aktuální stavové zprávy k vybranému výkazu. Doporučujeme tuto službu používat k výpisu aktuálních informací o zpracování výkazu místo tradičního přístupu přes Inbox ZO/NZO.                     
 4. Získání seznamu ZO a NZO registrovaných pro zadanou ÚJ.                     
 5. Získání seznamu ÚJ registrovaných pro přihlášenou ZO/NZO                     
 6. Získání přehledu o provedených Křížových kontrolách výkazu PAP                     
 7. Získání detailních informací na úrovni jednotlivých vazeb Křížových kontrol                     

Detailní informace a popis Webových služeb naleznete v souběžně publikované aktualizaci Technického manuálu.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od 15.11.2012
 • Pro Produktivní systém: od 1.12.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Technického manuálu - verze 1.13 - pro oblast CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):  KC IISSP publikuje aktualizaci Technického manuálu – pro oblast CSÚIS – verze 1.13
Změny jsou zahrnuty v souborech:                 

 • Technický manuál – pro oblast CSÚIS – verze 1.13
  ( CSUIS_Technicky_manual_09112012.doc;  09112012_CSUIS_Technicky_manual.pdf)                     

Verze 1.13 obsahuje následující změny:

 1. Popis a dokumentace webových služeb V-Monitor a Křížových kontrol                     
 2. Rozšíření výčtu výkazů, které je povoleno dělit na části - o Operativní účetní záznamy (CV17-22)                     
 3. Aktualizace kapitoly P. Stavové zprávy                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP)

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP

Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.                 

 • CSUIS_PAP_IC_31_10_2012_V_01. ZIP.**
  ** Aktualizace souboru dne 5.11.2012
  Provedená aktualizace spočívá: Standardní měsíční aktualizace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz : Datový soubor pro kontroly IČ partnerů v PAP, publikováno 11/2012 - aktualizováno průběžně každý měsíc, ke stažení ve formátu ZIP (UNL)                 

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument - Technický manuál RISRE - verze 015

Tento dokument navazuje na předchozí verze určené pro přípravu pilotního provozu RISRE. V dokumenty byly aktualizovány informace na základě vyhodnocení pilotního provozu a doplněny informace spojené s  rozpočtovým provizoriem.  Detailní popis změn proti předchozím verzím dokumentu je k dispozici v sekci >>RISRE - Technické informace.

 • Technický manuál RISRE verze 015

Účinnost úprav popsaných v nové verzi TM RISRE v.015:                 

 • v testovacím prostředí T3S : 15.11.2012
 • v produktivním prostředí : 26.11.2012

MF - komunikaceSP@mfcr.czve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

RISRE – Otázky a odpovědi (Aktuální přehled základních otázek a odpovědí ke dni 26. 10. 2012)

Aktuální přehled základních otázek a odpovědí spojených s přípravou na zahájení produktivního provozu modulu RISRE v rámci projektu IISSP pro tzv. nepilotní rozpočtové kapitoly. Tento přehled se bude průběžně aktualizovat.                 

OBSAH

 1. Průřezové dotazy 
 2. Testování třetích stran RISRE (T3S)      
 3. RISRE ROP (systém i metodika)                     
 4. RISRE PS (systém i metodika)               
 5. Správa uživatelů            
 6. Školení 
 7. ČNB - obsah v připravujeme

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz; RISRE – otázky a odpovědi (ke dni 26. 10. 2012), publikováno 10/2012                 

Vydáno

Avízo - Odstávky systému a omezení práce v systému IISSP (aktualizováno) - od 26.10.2012, od 19 hodin - do 28.10.2012, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 26.10.2012, od 19 hodin - do 28.10.2012, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části: funkcionalita Testování třetích stran RISRE, Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, ani externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 16. řjna 2012 / aktualizováno 26. října 2012                  

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace plánu odstávek IISSP pro rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o aktualizaci plánu odstávek IISSP v roce 2012.
Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.                 

Plán odstávek je uveden v dokumentu:                 

 • Plán odstávek IISSP pro rok 2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu - Uživatelský manuál – Šifrovací utilita pro účetní jednotky (CSÚIS) – Verze č.1.5

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • KC IISSP publikuje aktualizaci dokumentu Uživatelský manuál – Šifrovací utilita pro účetní jednotky – verze 1.5

Verze 1.5 obsahuje úpravy související s použitím nové verze JAVA.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP – Verze č. 1.1

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP v souvislosti s připravovaným zahájením zkušebního provozu Křížových kontrol v rámci PAP dne 22.10.2012  uvolňuje aktualizaci dokumentu                 

 • Metodika Křížových kontrol - PAP – Verze č. 1.1

Verze 1.1 obsahuje následující změny:                 

 • Úprava textace kapitoly 6. Způsob opravy zjištěných chyb, která je reakcí na upozornění zaslaná uživateli na Servisdesk IISSP.                     
 • Úprava textace kapitoly 7. Systém urgencí, který bude spuštěn s ohledem na plánované odstávky systému IISSP až dne 5.11.2012                     
 • Do KRK budou vstupovat výkazy PAP, které jsou až ve stavu PROCOK.                     
 • Nebude nastavena předvolená hodnota rozdílu na křížové vazbě 10 000,- Kč v Monitoringu křížových kontrol v rámci Webové aplikace.                     
 • Došlo k odstranění vazeb 32009, 32013 a 32014                     
 • Formální úpravy v dokumentu.                      

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.4

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP v souvislosti s připravovaným zahájením zkušebního provozu Křížových kontrol v rámci PAP dne 22.10.2012  uvolňuje aktualizaci dokumentu Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.4

Verze 1.4 obsahuje následující změny:                 

 • Doplnění dokumentu o popis používání funkčnosti Monitoring křížových kontrol                     
 • Oprava vzhledu přihlašovací obrazovky prohlížeče                     
 • Formální úpravy v dokumentu                     

Současně KC IISSP informuje, že popis připravovaných webových služeb pro funkčnost Monitoring výkazů a Monitoring křížových kontrol bude publikován cca v polovině listopadu/2012 s termínem spuštění 1.12.2012                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Publikace Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Datový soubor(CSÚIS – Správa číselníků) s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Účelem publikace datového souboru je poskytnout vybraným účetním jednotkám a jejich SW dodavatelům stejný datový soubor, který je využit ke kontrole i v systému CSÚIS.
Vybrané účetní jednotky tak budou moci provádět kontroly na platnost IČ ještě před odesláním svých výkazu PAP do CSÚIS.
Lze očekávat, že počet identifikovaných chyb při vstupu do CSÚIS bude - po předchozí kontrole výkazu PAP na účetní jednotce ještě před odesláním do CSÚIS - nulový nebo minimální.                 

 • Publikované datové soubory obsahují vždy aktuální platnou a předchozí (neplatnou)verzi souboru.                     
 • Soubor obsahuje vždy následující atributy:                     
  • Identifikační číslo                         
  • Obchodní název                         
  • Datum vzniku daného IČ                         
  • Datum zániku daného IČ                         
 • Soubor obsahuje vždy všechna platná IČ + IČ, u kterých došlo k jejich zániku v průběhu roku 2012                     
 • Cílový soubor je ve formátu UNLs oddělovačem PIPE |                     
 • Kódování češtiny: ISO 8859-2 (ISO Latin 2)                     
 • Uvedený datový soubor je používán i v rámci kontrol v CSÚIS.                     
 • Upozornění: Vzhledem k velikosti souboru (počtu záznamů) jej nelze otevřít běžnými kancelářskými aplikacemi.                     
 • Soubor je určen pro načtení do databázových systémů.                     
 • Pro jednoduchou kontrolu IČ je doporučeno využít systém ARES:
 • Aktuální platný soubor ke konci předchozího měsíce je zveřejňován pravidelně v měsíčních cyklech – vždy nejpozději do 5. dne daného měsíce; ke stažení ve formátu ZIP.
 • Aktualizace bude prováděna přímo na stránce CSÚIS – Správa číselníků

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Datový soubor pro kontroly IČ partnerů v PAP, publikováno 10/2012 - aktualizováno průběžně každý měsíc, ke stažení ve formátu ZIP

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Publikace dokumentu Metodika Křížových kontrol – PAP - verze 1.0

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) KC IISSP publikuje dokument Metodika Křížových kontrol –PAP - verze 1.0.

 • Účelem vzniku dokumentu je seznámit účetní jednotky a ZO/NZO se způsobem provádění křížových kontrol (KRK) nad zpracovanými daty PAP a s postupem opravy případných chyb.                     
 • Křížové kontroly jsou zaváděny v rámci sběru a zpracování výkazu PAP jako nový typ kontroly od 3. čtvrtletí 2012.                     
 • Pro bezkonfliktní náběh tohoto typu kontrol nebude mít existence případných chyb KRK ve 3. čtvrtletí 2012 pro danou ÚJ blokující vliv na předání výkazu PAP do CSÚIS.                     
 • Na základě vyhodnocení KRK ve 3.čtvrtletí 2012 dojde následně k aktualizaci dokumentu pro sběr a zpracování PAP za rok 2012.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 26.09.2012                 

Vydáno

Aktualizace dokumentu Technická dokumentace pro práci s modulem RIS Příprava rozpočtu (Technický manuál RISPR včetně XSD schémat ) – Verze č. 0.6

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu                 

 • Technický manuál RISPR (včetně XSD schémat)

V dokumenty byly aktualizovány informace k doporučeným nastavením internetových prohlížečů pro přístup na portál IISSP v kapitole Požadavky na SW v Příloze B a XSD schémata (soubory) v Příloze A této verze dokumentu.                 

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.czve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP ke sběru a zpracování výkazu PAP za 1. pololetí 2012 a připravované aktivity pro sběr a zpracování výkazu PAP za 3. kvartál 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

 1. KC IISSP děkuje všem vybraným účetním jednotkám a jejich dodavatelům za prvotní zaslání výkazu PAP – výkazu PAP za 1. pololetí 2012. Počet vybraných účetních jednotek, které výkaz nezaslaly, je v řádu jednotek. Tyto případy a objektivní důvody tohoto nezaslání jsou zdokumentovány a jsou řešeny standardně v rámci služby Servisdesk IISSP. Celkový průběh sběru, zpracování, spolupráce a komunikace lze hodnotit velmi pozitivně.

 2. KC IISSP informuje ty zbývající vybrané účetní jednotky, které zaslaly svůj výkaz PAP, ale některá jeho část obsahuje chybu nebo nebyla ještě zaslána, že finální termín pro uzamčení výkazu PAP za 1. pololetí 2012 a následné provedení finálního vyhodnocení a celkových revizních a konsolidačních činností  za celou ČR je stanoven na 5.10.2012                     
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

PAP – Informace o předávání Pomocného analytického přehledu pro rok 2013

Důležité upozornění - nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013

Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu a že nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013.Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.                   

Související informace

 • Tabulka: Vybrané účetní jednotky a předávání PAP v roce 2013

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit: Přehled  vybraných účetních jednotek, které budou předávat PAP v roce 2013; publikováno 14.09.2012                   

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace plánu odstávek IISSP pro rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o aktualizaci plánu odstávek IISSP v roce 2012.
Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.                 

Plán odstávek je uveden v dokumentu:                 

 • Plán odstávek IISSP pro rok 2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace dokumentu Technická dokumentace pro práci s modulem RIS Příprava rozpočtu (Technický manuál RISPR) – Verze č. 0.5

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu  Integrace s modulem RIS Příprava rozpočtu - Technický manuál - verze 005. V dokumentu byly doplněny informace pro export dat rozpisu rozpočtu a informace k doporučeným nastavením internetových prohlížečů pro přístup na portál IISSP.

 • Technický manuál RISPR - verze 005

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.3

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
V návaznosti na Informaci Kompetenčního centra IISSP – Zahájení zkušebního provozu funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor) - CSÚIS - Webová aplikace publikované dne 3.8.2012 je uvolněna aktualizace dokumentu                 

 • Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.3

Verze 1.3 obsahuje následující změny:                 

 • Popis používání funkčnosti Monitoring výkazů (V- monitor)                     
 • Aktualizace dříve popsaných procesů v dokumentu dle aktuálního stavu nastavení Webové aplikace                     
 • Formální úpravy v dokumentu

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

RISRE – Otázky a odpovědi (ke dni 6.8.2012)

Verze 2.0 ze dne 7.8.2012
Doplněná verze dokumentu s přehledem základních otázek a odpovědí spojených s přípravou na zahájení produktivního provozu modulu RISRE v rámci projektu IISSP pro tzv. nepilotní rozpočtové kapitoly.                 

 • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: RISRE – Otázky a odpovědi (ke dni 06.08.2012), publikováno 08/2012; ke stažení ve formátu Pdf

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Zahájení zkušebního provozu funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor) - CSÚIS - Webová aplikace

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky o připravovaném spuštění zkušebního provozu funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor).                 

Funkčnost Monitoring výkazů (V-monitor) je rozšířením stávající funkčnosti Webové aplikace.
Uvedená funkčnost rozšiřuje koncovým uživatelům Webové aplikace (ZO/NZO) stávající možnosti o:                 

 • Rozšířené možnosti výběrových kritérií a filtrování                     
 • Sledování stavu zpracování konkrétních výkazů.                     

Webová aplikace prozatím pracuje na úrovni jednotlivých zpráv, nikoliv na úrovni sledování výkazů a změn jejich stavů.                 

 • Zobrazení náhledu odeslané zprávy (výkazu) za ÚJ.                     
 • Zobrazení seznamu aktuálně registrovaných ZO/NZO pro danou ÚJ.                     

Zkušební provoz je spouštěn za účelem zjištění a následném odstranění případných chyb.                 

Po dobu trvání Zkušebního provozu mají informace uvedené ve funkčnosti Monitoring výkazů pro ÚJ pouze informativní charakter.
Při vzniku odchylky mezi informacemi uvedenými v Monitoringu výkazů a inboxu mají přednost informace uvedené v inboxu.
Podpora funkčnosti Monitoring výkazů je zajišťována standardně prostřednictvím Servicedesku.                 

Časový plán Zkušebního provozu:                 

 • 4. – 7. 8. 2012  Postupná příprava prostředí Webové aplikace pro spuštění Zkušebního provozu.                     
 • 7. 8. 2012  Publikace uživatelské příručky Webové aplikace rozšířené o popis funkčnosti Monitoring výkazů.
 • 8. 8. 2012  Zahájení Zkušebního provozu.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Technická dokumentace pro práci s modulem RIS Příprava rozpočtu (Technický manuál RISPR)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu  Integrace s modulem RIS Příprava rozpočtu - Technický manuál verze 004, doplněna kapitola 5.3.1. s doporučeným nastavení internetových prohlížečů pro přístup na portál IISSP:

 • Technický manuál RISPR - verze 004

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 31.07.2012, ke stažení ve formátu Pdf

Vydáno

Upozornění - odstávka systému IISSP - RISPR (B1P) - od 03.08.2012, od 19:00 hodin - do 05.08.2012, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 03.08.2012, od 19:00 hodin - do 05.08.2012, do 23:00 hodin

nebude dostupné prostředí „RISPR“ Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) – systém B1P.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů v aplikacích IISSP/RISPR/B1P.                 

Jedná se o mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Upozornění - odstávka systému IISSP, prostředí T3S - od 02.08.2012, od 08:00 hodin - do 05.08.2012, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 02.08.2012, od 08:00 hodin - do 05.08.2012, do 23:00 hodin

nebude dostupné prostředí „Testování třetích stran“ (T3S)Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů v aplikacích IISSP/T3S.                 

Jedná se o mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace plánu odstávek IISSP pro rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o aktualizaci plánu odstávek IISSP v roce 2012.
Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.                 

Plán odstávek je uveden v dokumentu:                 

 • Plán odstávek IISSP pro rok 2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 27.07.2012, od 19:00 hodin - do 29.07.2012, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 27.07.2012, od 19:00 hodin - do 29.07.2012, do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Upozornění – odstávky systému RISPR (B1P) služby IISSP (od 10.7.2012 do 16.7.2012)

Ministerstvo financí informuje, že:                 

V období od 10.7.2012 do 16.7.2012včetně bude docházet k odstávkám systému RISPR (B1P), a to vždy v pracovní dnyve večerních hodinách od 18:00 do 06:00následujícího dne přičemž o víkendu bude systém nedostupný celých 48 hodin.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

RISPR – Otázky a odpovědi (ke dni 9.7.2012)

Aktualizace nejčastějších otázek a odpovědí spojených se zahájením produktivního provozu modulu Přípravy rozpočtu připravuje tým RISPR v rámci projektu IISSP.                 

 • Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz; RISPR – otázky a odpovědi (ke dni 9.7.2012), publikováno 7/2012, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Zahájení produktivního provozu modulu RISPR (od pondělí 2.7.2012 ; 10 hodin)

V pondělí 2.7.2012 v 10 hodin byl zahájen produktivní provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) v části Příprava rozpočtu (RISPR). Současně byl zahájen první běh přípravy státního rozpočtu na rok 2013 - 2015 s názvem "Resortní návrh", a to tím, že byly odeslány limity závazných parametrů z úrovně MF-11 na jednotlivé kapitoly.                 

Termín pro předání dat prvního běhu přípravy státního rozpočtu je pro všechny kapitoly stanoven do 31.7.2012.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz

Vydáno

RISPR – Otázky a odpovědi (ke dni 2.07.2012)

Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu Přípravy rozpočtu připravuje tým RISPR v rámci projektu IISSP.                 

 • Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz; RISPR – Otázky a odpovědi (ke dni 2.07.2012); publikováno 7/2012, ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Spuštění produktivního provozu PAP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP),o časovém plánu a parametrech Produktivního provozu PAP.                 

Časový plán Produktivního provozu:
Produktivní provoz PAP bude spuštěn od 1.7.2012

Základní parametry Produktivního provozu:                 

 • Účast v rámci Produktivního provozu PAP je pro vybrané účetní jednotky splňující podmínky dle vyhl. č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších novel povinná.                     
 • Konečný termín pro zaslání výkazu PAP ve stavu k  30.6.2012  je dle vyhl. č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších novel stanoven na 31.7.2012
 • Výkazy PAP budou zpracovány standardně v produktivním systému CSÚIS obdobně jako probíhá zpracování finančních výkazů a účetních záznamů.                     
 • Zasílání výkazů PAP bude realizováno standardně prostřednictvím registrované ZO/NZO.                     
 • Po úvodním zpracování výkazů PAP (kontrola ZO/NZO, validace a dešifrování) budou výkazy PAP uloženy do CSÚIS a proběhnou kontroly VVK, MVK a JVK.                     
 • ZO/NZO budou o stavu zpracování výkazu PAP vyrozuměny standardně formou stavové zprávy.                     
 • Koncoví uživatelé IISSP, kterým byl registrován Typový uživatel „Analytik PAP“ (viz dále) budou moci v rámci produktivního provozu pracovat již s reportingem PAP.                     
 • Pro Produktivní provoz PAP jsou platná XSD schémata – Balíček č. 17– publikována na webu SP dne 1.6.2012                     
 • Pro Produktivní provoz PAP jsou platné Kontrolní vazby výkazů – Verze č. 23– publikovány na webu SP dne 28.6.2012                     
 • Pro Produktivní provoz PAP je platný Technický manuál – Verze č. 1.12– publikován na webu SP dne 6.6.2012                     
 • V rámci Pilotního a Produktivního provozu PAP je již aktivována možnost koncovým uživatelům ÚJ z kapitol a krajů prostřednictvím portálu sledovat a vyhodnocovat data výkazu PAP.
  Vzhledem k citlivosti dat PAP je však nutno, aby ÚJ pro zvolené koncové uživatele rozšířila jejich přístupová práva o Typového uživatele „Analytik PAP“ a to prostřednictvím Registračního formuláře zaslaného Pověřenou osobou dané ÚJ kapitoly nebo kraje.
  Ty účetní jednotky, které již o rozšíření o Typového uživatele „Analytik PAP“ během Pilotního provozu PAP zažádaly, nemusí pro Produktivní provoz PAP tuto registraci již opakovat.                     
 • Pro ÚJ bude zajišťována standardní podpora prostřednictvím Service Desku, stejně jako při zasílání jiných výkazů do CSÚIS.                     
 • Souběžně s Produktivním provozem PAP bude až do 8.7.2012 probíhat Pilotní provoz PAP dle Informace KC IISSP ze dne 18.6.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 23

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 23

Zkušenosti z Pilotního provozu PAP naznačují vyskytující se komplikace ÚJ při sestavování PAP, konkrétně dodržení kontrolních vazeb mezi částí I. (rozvaha) a částmi IV (měny dlouhodobého majetku), VI (změny pohledávky) a VII. (změny závazky).
Hlavním důvodem je zpravidla nepřesný rozpad částek MD a D v části I. do jednotlivých Typů změn.                 

Uvedené kontroly budou pro 1. produktivní zpracování PAP k 30.6.2012 vypnuty.
Po upřesnění metodiky PAP během 3. čtvrtletí 2012, budou tyto kontroly opět aktivovány pro zpracování výkazu PAP k 30.9.2012.
Jedná se o vypnutí následujících kontrol:

 • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q006_ZM_PAPK04; ID kontroly: 107                     
 • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q006_ZM_PAPK04; ID kontroly: 108                     
 • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q012_ZM_PAPK04; ID kontroly: 111                     
 • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q012_ZM_PAPK04; ID kontroly: 112                     
 • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q013_ZM_PAPK04; ID kontroly: 113                     
 • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q013_ZM_PAPK04; ID kontroly: 114                     

Uvedenou aktualizací na verzi č. 23 tedy nedochází k navýšení kontrol.
Nedochází ani k jiným změnám v dokumentu než k doplnění informace o vypnutí uvedených kontrol v části týkající se výkazu PAP.                 

Změny budou v systému CSÚIS aktivní od 1.7.2012

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Metodika tvorby PAP (stav ke dni 25.06.2012)

Ministerstvo financí zveřejňuje opravu výčtu vykazujících jednotek v roce 2012 u obcí a příspěvkových organizací na straně 1 Metodiky tvorby PAP. V souladu se zněním vyhlášky č. 437/2011 Sb. je ve výčtu uvedeno, že v roce 2012 předávají pouze obce s více než 3000 obyvatel k 1.1.2011 a všechny příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) přesahují  ke dni 31. 12. 2010 a současně ke dni 30. 9. 2011 výši 100  mil. Kč.                 

  Seznam úprav je uveden i v samostatném dokumentu Přehled změn aktualizace Metodiky tvorby PAP 25.6.2012.                 

  Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Informace k vyhlášce č. 383/2009 Sb. -  Metodika tvorby PAP; aktualizováno: 25.06.2012; ke stažení ve formátu ZIP

  nebo samostané přílohy

  • Metodika tvorby PAP aktualizace s vyznačním změn - stav ke dni 21.6.2012, ke stažení ve formátu Pdf nebo Word - aktualizováno dne 21.6.2012
   Přehled změn aktualizace Metodiky tvorby PAP, vč. Přílohy č. 3 - stav ke dni 12.6.2012, ke stažení ve formátu Pdf nebo Word - publikováno dne 14.6.2012
  • Metodika tvorby PAP, konečné znění po aktualizaci červen 2012 - stav ke dni 21.6.2012, ke stažení ve formátu Pdf nebo Word  - aktualizováno dne 21.6.2012
  • Příloha metodiky tvorby PAP č. 1 - Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou, ke stažení ve formátu Excel - aktualizováno dne 23.3.2012
  • Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 - číselník partnerů, ke stažení ve formátu Excel - aktualizováno dne 23.3.2012
  • Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, stav ke dni 12.6.2012, ke stažení ve formátu Excel - aktualizováno dne 14.6.2012
  • Provedené změny spočívají:
   ve znovuzobrazení partnerů transakce s příznakem P12 v Části IV – nutno vykazovat ve sloupcích s typy změn 451, 458, 459 a 467 Partnera s příznakem P12 u následujících analytických účtů:
   v opravě formátování v Poznámkách ke způsobu vyplnění Částí IV, VI a VIII, kde nebyly vidět čísla kódů pro stranu DAL
  • Související informace
   • Praktická pomůcka - Úpravy návrhu Pomocného analytického přehledu zveřejněného dne 16. listopadu 2011 v platném znění ze dne 13. prosince 2011 (PŘEHLED ZMĚN)

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Prodloužení Pilotního provoz PAP - do 08.07.2012

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), že vzhledem k pozitivnímu přístupu velkého počtu ÚJ, jejich zapojení do Pilotního provozu PAP a k přijatým žádostem na prodloužení Pilotního provozu PAP, je termín ukončení tohoto Pilotního provozu posunut na 8.7.2012

  Po tomto datu nebude možno již výkaz PAP s datem k 31.3.2012 zasílat.                 

  Ostatní parametry Pilotního provozu zveřejněné v Informaci Kompetenčního centra ze dne 6.6.2012 zůstávají v platnosti.                 

  Účetním jednotkám a jejich SW dodavatelům je takto umožněno využít tohoto prodloužení Pilotního provozu pro dostatečné otestování připravované podoby výkazu PAP.                 

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Avízo: Odstávka systému IISSP - od 22.06.2012, od 19:00 hodin - do 24.06.2012, do 23:00 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

  • od 22.06.2012, od 19:00 hodin - do 24.06.2012, do 23:00 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
  Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Technického manuálu – pro oblast CSÚIS

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  • KC IISSP publikuje aktualizaci Technického manuálu – pro oblast CSÚIS – verze 1.12
   Změny jsou zahrnuty v souborech:
   • CSUIS_Technicky_manual_06062012
   • 06062012_CSUIS_Technicky_manual

  Verze 1.12 obsahuje následující změny:

  1. Kapitola A – str. 13 – Doplnění nového oddílu: Způsob zajištění splnění povinnosti zachovávat mlčenlivost
  2. Kapitola H – str. 31 – Úprava textace oddílu: Krok 6 – Aktivace přístupu ZO
  3. Kapitola O – str. 42 – Úprava textace kapitoly

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Pilotní provoz PAP (CSÚIS)

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  KC IISSP znovu informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), o časovém plánu a parametrech připraveného Pilotního provozu.

  Tato informace navazuje na Informaci Kompetenčního centra ze dne 26.4.2012

  Pilotní provoz PAP je připraven v zájmu minimalizace případných chyb jak na straně účetních jednotek (ÚJ), tak na straně CSÚIS. V rámci pilotního provozu bude umožněno ÚJ zasílat výkaz PAP s dále uvedenými parametry a bude jim tak umožněno odladit jeho technickou podobu ještě před produktivním zasláním od 1.7.2012

  Časový plán Pilotního provozu:

  • 11. – 22.6.2012   Pilotní provoz PAP. Termín ukončení Pilotního provozu prodloužen do 8.7.2012 (viz. Informace KC ze dne 18.06.2012)

   

  Základní parametry Pilotního provozu: >> celý text

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 08.06.2012, od 19:00 hodin - do 10.06.2012, do 23:00 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 08.06.2012, od 19:00 hodin - do 10.06.2012, do 23:00 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
  Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Balíček č. 17 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 17 - pro oblast CSÚIS.
  Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_17_20120601.zip

  Změna v XSD se provádí především z důvodu reagovat na zjištění z testovacího provozu PAP pro několik účetních jednotek, proto je platnost stanovena již na 1.6.2012, aby mohl v období 11. – 22.6.2012 proběhnout dobrovolný Pilotní provoz PAP.
  Ostatní změny se týkají výkazů, které budou zpracovávány nejdříve ke konci 1. pololetí 2012, tj. od 1.7.2012.

  Balíček č. 17 obsahuje následující změny:

  1. CV_30_PAP_Souhrn.xsd - oprava výčtu hodnot ve sloupci 863, nepovinnost hodnot ve sloupci 918.
  2. CV_31_PAP_CastX.xsd, CV_32_PAP_CastXI.xsd, CV_33_PAP_CastXII.xsd, CV_34_PAP_CastXIII.xsd - nepovinnost výskytu elementu Radek
  3. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - oprava netypovaných elementů, oprava překlepu v názvu elementu NakladyPreceneniHodnotaRealnaOstatni
  4. CV3_PenezniToky.xsd - odstranění diakritiky v názvu elementu TransferyOstatni; přejmenování dvou shodně pojmenovaných elementů OcenovaciRozdilyOstatni
  5. CV2_Vysledovka_*.xsd - změna hierarchické úrovně elementu VysledekHospodareni
  6. Fin_2_04_U_RozpocetSchvaleny.xsd - úprava nepovinnosti elementů

  Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 1.6.2012
  • Pro Produktivní systém: od 1.6.2012

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 22 (CSÚIS)

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu  popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 22

  Změna v kontrolních vazbách se provádí z důvodu reagovat na zjištění z testovacího provozu PAP pro několik účetních jednotek, proto je platnost stanovena již na 4.6.2012, aby mohl následně v období 11. – 22.6.2012  proběhnout dobrovolný Pilotní provoz PAP.

  Veškeré provedené změny se týkají výhradně kontrol VVK, MVK, JVK výkazu PAP:

  • ZQ_VVK030Q001_ZM_PAPK01 ID vazby 1, 2 – upraven popis kontrol
  • ZQ_VVK030Q007_ZM_PAPK04, ZQ_VVK030Q009_ZM_PAPK04 – založeny nové kontroly ID 121 a 122
  • ZQ_MVK030Q003_ZM_PAPK02, ZQ_MVK030Q005_ZM_PAPK02 – upraven popis kontrol
  • ZQ_MVK030Q665_ZM_PAPK03 – upraven popis kontroly
  • ZQ_MVK030Q866_ZM_PAPK03 – úprava typu změny v kontrole
  • ZQ_JVK030Q003_ZM_PAPK06 – doplnění kontroly o PS
  • ZQ_JVK030Q004_ZM_PAPK06 – kontrola zrušena

  Změny budou v systému CSÚIS aktivní od 4.6.2012

  Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
  Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Technická dokumentace pro práci s modulem Rozpočtový informační systém - Příprava rozpočtu (RISPR)

  Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál RISPR (RIS Příprava rozpočtu). Tento dokument popisuje technické předpoklady pro práci s modulem RISPR  - Příprava rozpočtu.

  • Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Technický manuál RISPR (Verze k 25.05.2012), publikováno 25.05.2012, Nová verze: 0.2, ke stažení ve formátu PDF

  Vydáno

  Aktualizace metodické informace dokumentu Identifikace koruny – Verze č. 8 (RISPR a RISRE)

  Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu

  • Identifikace koruny

  Aktualizace spočívá v úpravách původní verze dokumentu v návaznosti na novelu vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ze dne 21.3.2012. Dokument popisuje konvence značení, základní metodická pravidla a jejich použití v systému IISSP.

  Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 21.05.2012

  Vydáno

  Avízo: Odstávka systému IISSP - od 25.05.2012, od 19:00 hodin - do 27.05.2012, do 23:00 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 25.05.2012, od 19:00 hodin - do 27.05.2012, do 23:00 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
  Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2012 (aktualizace Úvodní informace a Přílohy č. 2 k OÚZ Soupis závazků)

  V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací k sestavení operativních účetních záznamů v souvislosti s úpravou Směrné účtové osnovy, která je účinná ke dni 1. ledna 2012. Aktualizace se týká pouze Soupisu pohledávek a Soupisu závazků.

  Vydáno

  Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 11.05.2012, od 19:00 hodin - do 13.05.2012, do 23:00 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 11.05.2012, od 19:00 hodin - do 13.05.2012, do 23:00 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
  Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Kompletní přehled příloh pro předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - pro rok 2012

  V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací k sestavení operativních účetních záznamů (OÚZ) v souvislosti s úpravou Směrné účtové osnovy, která je účinná ke dni 1. ledna 2012. Aktualizace se týká pouze Soupisu pohledávek a Soupisu závazků. Jsou zveřejněny excelovské soubory s vyznačením změn vyplývajících z úpravy Směrné účtové osnovy, platné aktualizované znění Soupisu pohledávek a Soupisu závazků a dokument Dopady změn Směrné účtové osnovy účinných ke dni 1. ledna 2012 na Operativní účetní záznamy Soupis pohledávek a Soupis závazků v části Informace o předávání s bodovým výpisem provedené aktualizace. Ke změně v xsd schématech pro uvedené operativní účetní záznamy nedošlo a nedochází.

  Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

  Související dokumenty

  • Úvodní informace pro OÚZ  - Dopady změn Směrné účtové osnovy na OÚZ ode dne 1. ledna 2012(aktualizováno dne 15.05.2012)

  Seznam aktualizovaných příloh - s platností od 1. ledna 2012 (přílohy aktualizované)

  • Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012
  • Příloha č. 1 k OÚZ Soupis pohledávek bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012
  • Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků s vyznačením změn s účinností ode dne 1.1.2012(aktualizováno dne 15.05.2012)
  • Příloha č. 2 k OÚZ Soupis závazků bez vyznačení změn s účinností ode dne 1.1.2012(aktualizováno dne 15.05.2012)

  Seznam příloh, které platí i pro rok 2012 (přílohy beze změn) - Přílohy č.3 - č. 6 aktualizované MF ze dne 7.06.2011

  • Příloha č. 3 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Disponibilní majetek
  • Příloha č. 4 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Peněžní prostředky
  • Příloha č. 5 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných pohledávek
  • Příloha č. 6 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů – Soupis podmíněných závazků

  Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno dne: 3. května 2012;aktualizováno: 15.05.2012

  Vydáno

  Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 04.05.2012, od 19:00 hodin - do 06.05.2012, do 23:00 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 04.05.2012, od 19:00 hodin - do 06.05.2012, do 23:00 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.
  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
  Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 21.; včetně nových kontrol pro výkaz PAP

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 21

  Provedené změny:

  • Zařazení nových kontrol pro výkaz PAP
   Do dokumentu jsou zařazeny zcela nové kontroly VVK, MVK a nový druh kontrol – tzv. Jednostranné výkazové kontroly (JVK) pro výkaz PAP.
   Změny budou v systému CSÚIS aktivní k termínu 11.6.2012 - zahájení pilotního provozu. 
  • Viz. Informace Kompetenčního centra – Pilotní provoz PAP ze dne 26.4.2012
  • Další změny v kontrolách ostatních výkazů jsou podrobně uvedeny v příloze Zmeny_kontrol_2012_26042012.pdf

  Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

  Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
  Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Pilotní provoz PAP

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), o časovém plánu a parametrech připravovaného Pilotního provozu.
  Pilotní provoz PAP je připravován v zájmu minimalizace případných chyb jak na straně účetních jednotek (ÚJ), tak na straně CSÚIS. V rámci pilotního provozu bude umožněno ÚJ zasílat výkaz PAP s dále uvedenými parametry a bude jim tak umožněno odladit jeho technickou podobu ještě před produktivním zasíláním od 1.7.2012 >> celý text

  Základní časový plán:

  • 4.5.2012 - Spuštění funkčnosti Testování třetích stran pro výkaz PAP.
  • 11. – 22.6.2012 - Pilotní provoz PAP.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna funkčnosti Agenda ZO/NZO, aktualizace související dokumentace a aktualizace Technického manuálu

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, že od 24.4.2012 je k dispozici úprava funkčnosti Agenda ZO/NZO spočívající v následujících změnách:

  • Dochází k zjednodušení procesu registrace ZO/NZO – je zrušen Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů.
  • Je umožněna registrace nových NZO nebo změna přístupu již registrovaných NZO jen na zvolené finanční výkazy nebo účetní záznamy. Z uvedeného důvodu je publikována nová verze Registračního formuláře ZO/NZO.
  • Veškeré změny jsou promítnuty
   • do nové verze dokumentu: Popis postupu pro zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu
   • a do nové verze dokumentu: Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO.

  Byl zrušen dokument: Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.

  Je publikována nová verze Technického manuálu reagující na uvedené změny v agendě ZO/NZO. Dále nová verze Technického manuálu obsahuje následující změny:

  • Popisu protokolů o uskutečněných přenosech dat a neúspěšných pokusech o přenos dat
  • Parametrů stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a poskytování vybraným účetním jednotkám a související skutečnosti

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE) - základní informace k modulu

  Realizace rozpočtu (RISRE) je samostatným modulem rozpočtového informačního systému (RIS). Modul RISRE je v pilotním provozu pro vybrané kapitoly státního rozpočtu, které byly do tohoto pilotního provozu zařazeny na základě smluvního ujednání s MF. Od února 2012 je využívána funkcionalita rozpočtových opatření (ROP) a dále se plánuje nasazení funkcionality pro oblast platebního styku (PS).

  OBSAH

  1. Úvod
  2. RISRE – Základní popis
   • Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření (RISRE/ROP)
   • Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Platební styk (RISRE/PS)
   • Základní klíčové procesy - RISRE - realizace rozpočtu 
  3. RISRE – Technické informace
   • Plán odstávek IISSP  - Informace Kompetenčního centra IISSP
   • Dokumentace projektu IISSP
   • Dokumentace ČNB 
  4. RISRE – Metodické informace
   • Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet
  5. RISRE – Právní předpisy
   • Právní předpisy připravené odborem Státní rozpočet
  6. RISRE – Správa číselníků
   • Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP
  7. RISRE – Otázky a odpovědi
   • Základní otázky a odpovědi spojené s přípravou nasazení, aktualizuje tým RISRE v rámci projektu IISSP

  Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 04/2012; ke stažení ve formátu Pdf a Word

  Vydáno

  Avízo: Odstávka systému IISSP - od 20.04.2012, od 19:00 hodin - do 22.04.2012, do 23:00 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 20.04.2012, od 19:00 hodin - do 22.04.2012, do 23:00 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

  Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 20

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 20

  Obsáhlé změny v kontrolách výkazů jsou podrobně uvedeny v příloze Zmeny kontrol_2012.pdf

  Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

  • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
  • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP)

  Ministerstvo financí zveřejňuje ke dni 30.3.2012 Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování Pomocného analytického přehledu (PAP). Je řešena problematika identifikace partnerů v Částech X. a XI. PAP v případě poskytovatele, zprostředkovatele a příjemce u průtokových transferů.

  • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování, publikováno 02.04.2012

  Vydáno

  Aktualizována Metodika tvorby PAP (vč. příloh č. 1 - 3)

  Ministerstvo financí zveřejňuje

  • první aktualizaci Metodiky tvorby PAP – úpravy se týkají doplnění informací k Příloze č. 3 v textu a formálních oprav, všechny změny jsou žlutě podbarveny
  • druhou aktualizaci Přílohy č. 2 Číselník Partneři k této Metodice - zrušení nadbytečného řádku v části Nerezidenti pro Českou republiku, kód CZ, červeně podbarven, a
  • novou Přílohu č. 3  k této Metodice s názvem PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, tento soubor ve své původní verzi byl součástí zipu Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. zveřejněného 30. prosince 2011. Ve srovnání s původní verzí zveřejněnou dne 30.12.2011 byly provedeny pouze následující úpravy:
   • v Části IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, doplněny symboly x v Typu změny č. 402 Nákup - nový v osmi položkách – podžluceno,
   • v Části VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, odstraněny symboly x v Typu změny č. 813 Přecenění na reálnou hodnotu ve 12 položkách, u účtů 061 a 062 a jejich analytického členění – podžluceno

  Důležitá informace:

  Podle této verze Přílohy č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek byla připravena a dne 1.3.2012 zveřejněna aktualizace xsd schématu pro výkaz CV30_PAP_Souhrn v rámci Balíčku č.16.

  • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; publikováno 26.03.2012

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Metodická a technická podpora PAP

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  • KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky a další subjekty, že veškeré metodické a technické dotazy týkající se problematiky Pomocný analytický přehled (PAP), které doposud různými komunikačními cestami obdrželo, byly zaevidovány v systému Service Desk IISSP. Z uvedeného místa bude v nejbližších dnech tazatelům i odpovězeno.
  • KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky a další subjekty, že veškeré metodické a technické dotazy týkající se problematiky Pomocný analytický přehled (PAP) je třeba zadávat registrovanými uživateli do systému Service Desk IISSP nebo zaslat neregistrovanými uživateli na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz
   V případě zaslání dotazu na jiná místa než výše stanovená může dojít k podstatnému prodloužení doby odpovědi na zaslaný dotaz.
  • KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky a další subjekty, že nejpozději do 31.3.2012 bude publikována na webu MF metodika a způsob technického řešení problematiky Průtokových dotací.
   Uvedená metodika je i připravovanou odpovědí na veškeré dotazy, které byly ze strany dotčených účetních jednotek a dalších subjektů k uvedené problematice Průtokových dotací vzneseny.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Avízo: Odstávka systému IISSP - od 23.03.2012, od 19 hodin - do 25.03.2012, do 23 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 23.03.2012, od 19 hodin - do 25.03.2012, do 23 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

  Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb. – Závazné ukazatele pro rok 2012

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  Zveřejňujeme úpravu obsahové náplně části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), která byla uveřejněna dne 11. ledna 2012 pod č.j. MF-16704/2012/11 ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 . Schválený rozpočet na rok 2012, předkládaný dle bodu 1.3 přílohy č. 1 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb., je uváděn ve struktuře stanovené ve Sdělení (č.j. MF-16704/2012/11).

   

  Nadále se pak již od jednotlivých kapitol nebude požadovat  uvádění dalších analytických údajů (čísla řádků 7650 a 7651) ve finančních výkazech Fin 2-04 U. Finanční výkazy k 31.3.2012 již budou bez této analytiky.

  Sdělení je současně uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva financí  (https://www.mfcr.cz/).

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP - PAP - Orientační výčet vybraných účetních jednotek, které předávají PAP v roce 2012

  KC IISSP publikuje pro základní přehledovou informaci vybraných účetních jednotek orientační výčet vybraných účetních jednotek, které podle údajů uložených v IISSP/CSÚIS splnily podmínky pro předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do CSÚIS pro rok 2012.

  Uspořádání vybraných účetních jednotek v Orientačním výčtu vybraných účetních jednotek, které předávají PAP v roce 2012 je uvedeno v následujícím přehledu. >> viz. >> Tabulka řazení VÚJ - detail textu:

  V rámci aktualizace ze dne 2.3.2012 došlo k formálním úpravám textů, nedošlo ke změnám ve vlastním orientačním výčtu vybraných účetních jednotek.

  • Vybrané účetní jednotky jsou v tomto orientačním výčtu dohledatelné podle názvu, IČ, u místně řízených podle kraje, u ústředně řízených podle názvu kapitoly, ke které přísluší, příspěvkové organizace podle zřizovatele.
  • Hlavní město Praha je zařazeno mezi kraje a jím zřízené příspěvkové organizace jsou zařazeny na třetím listu.

  Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Orientační výčet vybraných účetních jednotek, které předávají PAP v roce 2012, publikováno 29.02.2012, aktualizováno: 2.3.2012, ke stažení ve formátu Excel a PDF

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 16

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  KC IISSP publikuje avizovanou Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 16 - pro oblast CSÚIS.
  Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_16_20120228.zip

  Balíček č. 16 obsahuje následující změny:

  1. CV1_Rozvaha*.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  2. CV2_Vysledovka*.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  3. CV3_PenezniToky.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  4. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  5. Fin_SPO.xsd - aktualizace dle novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb. (úprava výčtových položek)
  6. Fin_SPO-RIS.xsd – souběžná aktualizace s výkazem Fin_SPO.xsd (úprava výčtových položek)
  7. CV30_PAP_Souhrn.xsd, CV31_PAP_castX.xsd, CV32_PAP_castXI.xsd, CV33_PAP_castXII.xsd, CV34_PAP_castXIII.xsd - finální verze výkazu Přehled o analytických účtech podle platné legislativy (úpravy výčtových položek)
  8. iissp_common.xsd - přidání nových typů výkazů PAP (30-34) do výčtových typů
  9. iissp_cus.xsd - přidání nových typů výkazů PAP (30-34) do výčtových typů, odstranění nepovinného nepoužívaného elementu BatchId
  10. iissp_statement.xsd - úpravy společných datových typů

  Součástí Balíčku jsou i vzorová XML.

  Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 5.3.2012
  • Pro Produktivní systém: od 1.4.2012

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Webová aplikace Testování třetích stran (aktualizace dokumentů)

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  KC IISSP publikuje avizovanou aktualizaci dokumentů „Pracovní postup pro Testování třetích stran“ verze 1.5 a zároveň aktualizované „Zajišťovací a identifikační soubory včetně šifrovacího klíče“
  Změny jsou zahrnuty v aktualizovaných souborech:

  • CSUIS_Webova_aplikace_Test_tretich_stran_Pracovni_postup_27022012
  • 27022012_CSUIS_Webova_aplikace_Test_tretich_stran_Pracovni_postup
  • CSUIS_Webova-aplikace_ZaIS_27022012

  Základní informace o změnách:

  • URL pro volání webových služeb nebo Webové aplikace pro Testování třetích stran se nemění
  • Mění se uživatelské jméno a heslo pro přístup k těmto službám
  • Mění se šifrovací klíč k šifrování výkazů pro Testování třetích stran
  • Všechny ostatní vlastnosti prostředí i způsob práce s ním zůstávají beze změny

  Změny jsou platné k 1.3.2012

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Úplná znění Českých účetních standardů č. 701, č. 703, č. 706 a č. 707 zveřejněná ve Finančním zpravodaji č. 2/2012

  Oznamujeme, že ve Finančním zpravodaji č. 2/2012  ze dne 1. února 2012 byla zveřejněna úplná znění Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, jejichž změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, s účinností od 1. ledna 2012.

  • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; publikováno: 24. února 2012; ke stažení ve formátu PDF

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 19

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 19

  Provedená aktualizace spočívá :

  • Hlavní změny vznikly v oblasti Závazné ukazatele FIN2-04U. Tyto jsou podrobně uvedeny v příloze KONTROLYcastVII_2012_zmeny.xls; přehled hlavních změn v závazných ukazatelích:
   • zelenou barvou jsou vyznačeny nově vytvořené kontroly - vazby 1563 - 1587
   • žlutě jsou vyznačeny vazby které byly opraveny:
    • do těchto vazeb byla přidána kapitola 376: 1257 - 1259; 1262; 1323; 1324; 1326; 1327; 1331; 1510
    • do těchto vazeb byly udělány změny jako změna položek nebo přidání položek do sum vazeb: 1277; 1294; 1296; 1299; 1312; 1316; 1321; 1366; 1503; 1504; 1506; 1554
   • červeně označené vazby byly ze systému vymazány:
    • 1263; 1325; 1505; 1559.
  • Dále byla z kontrol odstraněna vazba 6063 pro výkaz FIN2-12M a vazba 6064, kde byla přidána položka 8905.
  • U výkazu NAR1-12U byla přidána vazba 9037.

  Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

  • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
  • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Testování třetích stran (chystané změny v přihlašování a šifrování výkazů od 1.03.2012 - Webová aplikace CSÚIS)

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  KC IISSP informuje o chystaných změnách v přihlašování a šifrování výkazů pro Testování třetích stran.

  Základní informace o změnách:

  • URL pro volání webových služeb nebo Webové aplikace pro Testování třetích stran se nemění
  • Mění se uživatelské jméno a heslo pro přístup k těmto službám
  • Mění se šifrovací klíč k šifrování výkazů pro Testování třetích stran
  • Všechny ostatní vlastnosti prostředí i způsob práce s ním zůstávají beze změny

  Změny budou platné k 1.3.2012.

  Aktualizované verze souvisejících dokumentů „Pracovní postup pro Testování třetích stran“ a „Zajišťovací a identifikační soubory včetně šifrovacího klíče“ budou publikovány do konce tohoto měsíce.(Aktualizace dokumentů proběhla dne 27.02.2012)

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Avízo: Odstávka systému IISSP - od 24.02.2012, od 19 hodin - do 26.02.2012, do 23 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 24.02.2012, od 19 hodin - do 26.02.2012, do 23 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

  Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 15

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
  KC IISSP publikuje avizovanou Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 15 - pro oblast CSÚIS.
  Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_15_20120202

  Balíček č. 15 obsahuje následující změny:

  1. Fin_2_12_M.xsd - úpravy podle novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb.: nová hodnota čísla řádku 8905 v části PolozkyOpravne, odebrání hodnoty čísla řádku 6060 v části UctyBankovniStavyAObraty
  2. Fin_SPO.xsd - úpravy podle novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb.: změny hodnot výčtu syntetických účtů, nový element SkutecnostRokMinuly v části 1 a 2, úpravy hodnot výčtu RadekCislo a PolozkaCislo
  3. Odstranění neaktuálního xsd ROP_1_04_U.xsd z distribuce, odstranění odkazu z iissp_cus.xsd. Platným xsd pro výkaz ROP je pouze ROP_2010.xsd
  4. iissp_messaging.xsd - přidání elementu SequenceId (identifikátor dávky částí výkazů) v nepovinné části Sequence pro dělení výkazu PAP (blíže popsáno v Technickém manuálu)

  Součástí Balíčku jsou i vzorová XML.

  Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran:   od 9.2.2012
  • Pro Produktivní systém:    od 1.3.2012

  Upozornění:
  Změny související s novelou Vyhlášky č. 410/2009 Sb. (úpravy vzorů účetních výkazů) budou z důvodu odlišné platnosti změn publikovány v dalším balíčku xsd č. 16 s platností od 1.4.2012.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Avízo: Odstávka systému IISSP - od 27.01.2012, od 19 hodin - do 29.01.2012, do 23 hodin

  Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 27.01.2012, od 19 hodin - do 29.01.2012, do 23 hodin

  nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

  Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Vydáno

  Aktualizace Přílohy č. 2 – číselník partnerů (Metodika tvorby PAP)

  Ministerstvo financí odbor Účetnictví a audit zveřeňuje aktualizaci Přílohy metodiky tvorby PAP č. 2 – číselník partnerů. Aktualizace tohoto číselníku bude vždy jednou ročně, v průběhu prvního čtvrtletí.

  Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: Metodika-PAP_Priloha_c_2_Ciselnik_Partneri_1.1_18012012.xls

  Verze 1.1 obsahuje následující změny

  • Aktualizace číselníku partnerů ze dne 18.1.2012 - doplnění 4 států (Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Curaçao, Jižní Súdán, Sint Maarten), v tabulce podžluceno.

  Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit:  publikováno 18.01.2012 

  Vydáno

  Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1. 1. 2012

  České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky k 1. 1. 2012.

  OBSAH - pro rok 2012

  • TABULKA - Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky k 1. 1. 2012
  • Bodové znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2012
  • Úplné znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2012 – s vyznačením změn
  • Úplné znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2012 – bez vyznačení změn
  • Platná znění ostatních Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky pro rok 2012
  • Závazná znění Českých účetních standardů platných pro rok 2012 - Finanční zpravodaj

  Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 02.01.2012

  Vydáno

  Plán odstávek IISSP pro rok 2012

  Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2012.
  V stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

  • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Plán odstávek IISSP pro rok 2012, publikováno 12.10.2011 / aktualizováno 26.10.2012;10.09.2012;16.08.2012;20.07.2012, ke stažení ve formátu Pdf