Informace Kompetenčního centra IISSP - Změna registračního formulář ZO/NZO, aktualizace související dokumentace

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Informace Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, že od 3.4.2014 je k dispozici úprava funkčnosti Agendy ZO/NZO spočívající v následující změně:

  • Nový registrační formulář ZO/NZO pro registraci zodpovědných a náhradních zodpovědných osob.

CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz