Nedostupnost systémů Testování třetích stran – od 10. 6. do 18. 6. 2014

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že s ohledem na probíhající aktualizaci verzí software systémů Testování třetích stran (RISRE i CSÚIS) budou od 10. 6. 2014 do 18. 6. 2014 nedostupné či nefunkční systémy Testování třetích stran. O zpřístupnění systémů Testování třetích stran spolu s informací o provedených změnách bude Ministerstvo financí následně informovat na svých webových stránkách.