2011

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Vyhláška č. 437/2011 Sb.

ze dne 13. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.; Účinnost 1. 1. 2012.

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 18

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.    

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 25.11.2011, od 19 hodin - do 27.11.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 25.11.2011, od 19 hodin - do 27.11.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy. 

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Pomocný analytický přehled (PAP) - pro CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): Předpokládané změny do Technického manuálu vyvolané zaváděním Pomocného analytického přehledu (PAP) a příslušná XSD schémata budou publikována na webu SP nejpozději do 28.11.2011

Vydáno

Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 19.11.2011, od 8 hodin - do 20.11.2011, do 20 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:  od 19.11.2011, od 8 hodin - do 20.11.2011, do 20 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

Vydáno

Prezentace MF - pro kraje ke Státní pokladně

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci ke Státní pokladně, která byla prezentována na výjezdních poradách náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka  pracovníkům krajských úřadů.

Vydáno

Záznam ze semináře ze dne 18. října 2011 - k návrhu na zavedení předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do CSÚIS

Záznam semináře pořádaného Ministerstvem financí, odbory 28 - Účetnictví a audit a 37 - Finanční politika, ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Českou národní bankou a dodavateli projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny k vnějšímu připomínkového řízení k materiálu Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP), č.j. 28/75213/2010-282. Seminář byl určen metodikům účetnictví jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a krajských úřadů.

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 17

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 28.10.2011, od 19 hodin - do 30.10.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 28.10.2011, od 19 hodin - do 30.10.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.      

Vydáno

Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - dnes - od 7.10.2011, od 22 hodin - do 7.10.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 7.10.2011, od 22 hodin - do 7.10.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy. 

Vydáno

Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) - pro CSÚIS - s navrhovanou účinností od 1. ledna 2011

Ministerstvo financí dne 30. 9. 2011 předložilo do vnějšího  připomínkového řízení materiál „ Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)“. Jedná se o návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.  

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 30.9.2011, od 19 hodin - do 2.10.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 30.9.2011, od 19 hodin - do 2.10.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 3.9.2011, od 6 hodin - do 4.9.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: - od 3.9.2011, od 6 hodin - do 4.9.2011, do 23 hodin nebude v systému Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) dostupná  část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 26.8.2011, od 19 hodin - do 28.8.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 26.8.2011, od 19 hodin - do 28.8.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy. 

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 29.7.2011, od 19 hodin - do 31.7.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:  od 29.7.2011, od 19 hodin - do 31.7.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy. 

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 16

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 16.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 24.6.2011, od 19 hodin - do 26.6.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 24.6.2011, od 19 hodin - do 26.6.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

Vydáno

Avízo: Odstávky systému a omezení práce v systému IISSP - od 3.6.2011, od 19 hodin - do 5.6.2011, do 23 hodin - a další termíny

1. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 3.6.2011, od 19 hodin - do 5.6.2011, do 23 hodin

 • nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

2. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 5.6.2011, od 23 hodin - do 10.6.2011, do 19 hodin

 • dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě.                     
 • V uvedeném období může docházet k horším odezvám systému.

3. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 10.6.2011, od 19 hodin - do 12.6.2011, do 23 hodin

 • nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 20.05.2011, od 19 hodin - do 22.05.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 20.05.2011, od 19 hodin - do 22.05.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy. 

Vydáno

ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu

Aplikace ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Zároveň je v aplikaci ÚFIS provedeno zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Plán odstávek IISSP pro rok 2011

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2011. V stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - 29.04.2011, od 19 hodin - do 01.05.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 29.04.2011, od 19 hodin - do 01.05.2011, do 23 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů (pro CSÚIS)

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).

Vydáno

Avízo: Odstávky systému a omezení práce v systému IISSP (plánované v měsíci : březen/duben 2011)

1. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 25.3.2011, od 19 hodin - do 27.3.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                     
 • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                     

2. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 27.3.2011, od 23 hodin - do 1.4.2011, do 19 hodin

dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě.                 

 • V uvedeném období může docházet k horším odezvám systému.                     
 • Jakoukoli nefunkčnost je třeba standardně hlásit na Servicedesk.                     
 • V uvedeném období nebude dostupné Testování třetích stran, Testovací Webová aplikace a aplikace Dávkové výkazy pro testovací prostředí.                     

3. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 1.4.2011, od 19 hodin - do 3.4.2011, do 23 hodin

o nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                     
 • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů. 

Vydáno

Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).

Vydáno

Plán odstávek IISSP pro rok 2011

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2011. V stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Vydáno

Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).