Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky křížových kontrol – PAP verze 1.5 ze dne 20. října 2014

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

KC IISSP publikuje aktualizaci dokumentu Metodika křížových kontrol – PAP verze 1.5 ze dne 20. října 2014.

Verze 1.5 obsahuje následující změny:

  • Zrušení vybraných křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK:
    KKR1 – pohledávky/závazky místních a ústředních institucí - ID vazby 31010, 31011, 31020, 31021, 31090, 31091, 31100, 31101, 31122, 31123, 31124, 31125, 31126, 31127, 31128, 31129
  • Aktualizace vybraných křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK:
    KKR1 – náklady/výnosy místních a ústředních institucí na finanční dary - ID vazby 32007, 32011, 32016, 32018
  • formální úpravy v dokumentu

CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz