2015

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2015.

ilustrace

Vydáno

Avízo: Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech: od 20. 11. 2015 19:00 hod. do 22. 11. 2015 23:00 hod., od 22. 11. 2015 23:00 hod. do 27. 11. 2015 19:00 hod., od 27. 11. 2015 19:00 hod. do 29. 11. 2015 23:00 hod..

Vydáno

Číselníky RISRE - verze ke dni 18. 9. 2015

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizované vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány dne 18.9.2015 na základě údajů z RISRE. Soubory obsahují záznamy, které jsou platné k 1.10.2015.

Vydáno

Aktualizace pracovního postupu pro registraci ZO/NZO

Kompetenční centrum IISSP Ministerstva financí publikuje aktualizovaný dokument „Popis postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu“.

Vydáno

Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu: od 4. 9. 2015, od 19:00 hodin - do 6. 9. 2015, do 23:00 hodin.

Vydáno

Změna certifikátu na externích uživatelských rozhraních IISSP

Ministerstvo financí sděluje, že z důvodu nesplnění podmínek pro zařazení kořenových certifikátů certifikační autority I.CA do programu Microsoft Root Certificate Program nebudou od 23. 6. 2015 serverové certifikáty vydané touto autoritou v prostředí MS Windows a Internet Explorer automaticky považovány za důvěryhodné pro ověření identity webového serveru.

Vydáno

Avízo: Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech: Od 26. 6. 2015 od 19:00 hod. do 28. 6. 2015 do 23:00 hod.; Od 28. 6. 2015 od 23:00 hod. do 3. 7. 2015 do 19:00 hod.; Od 3. 7. 2015 od 19:00 hod. do 5. 7. 2015 do 23:00 hod. ....

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP

Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Vydáno

Avízo: Odstávka a omezení systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení systému IISSP v následujících termínech: od 13.3.2015, od 19:00 hodin - do 15.3.2015, do 23:00 hodin.

Vydáno

Aktualizace aplikace Dávkové výkazy

Na webových stránkách Státní pokladny byla uveřejněna nová verze aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS. Nová verze aplikace přidává podporu aktuální verze prostředí Java 8. Funkčnost aplikace není změněna.

Aktualizováno

České účetní standardy č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Vydáno

Publikace Technického manuálu RISRE – verze 022

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál RISRE verze 022. Tento dokument navazuje na předchozí verzi, kterou rozšiřuje o novou kapitolu „Výkazy dle vyhlášky č. 5/2014 Sb.“.

Vydáno

Metodika tvorby PAP pro rok 2015

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodiku tvorby PAP pro rok 2015 včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP.

Aktualizováno

Číselníky RISRE - verze ke dni 1. 1. 2015 (aktualizováno)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizované vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány dne 16. 1. 2015 na základě údajů z RISRE. Soubory obsahují záznamy, které jsou platné k 1. 1. 2015.