Informace Kompetenčního centra IISSP – Plán odstávek IISSP pro rok 2015

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2015. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Plán odstávek je uveden v dokumentu:
PLAN_ODSTAVEK_IISSP_PRO_ROK_2015.pdf

KC - Plán odstávek

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz