Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu (verze 1.14)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu (verze 1.14)

Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu
Aktualizace: 05. 06. 2014, Nová verze: 1.14

Technický manuál je členěn do celků (13 kapitol) dle pořadí jednotlivých činností při práci s Centrálním systémem účetních informací státu z pohledu účetní jednotky a to následovně:

  1. Proces registrace Zodpovědné nebo Náhradní zodpovědné osoby
  2. Popis datových prvků používaných k vytvoření výkazů
  3. Způsob vytvoření výkazu a jeho přípravy k odeslání do CSÚIS
  4. Způsob komunikace s CSÚIS
  5. Popis procesu zpracování výkazu v CSÚIS a prováděných kontrol
  6. Způsob monitoringu zpracování výkazu v CSÚIS z pohledu účetní jednotky
  7. Softwarové nástroje, které jsou k dispozici pro práci s CSÚIS

Dokument ke stažení:

Technické informace