Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat - Balíček č. 24 (CSÚIS)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 24 (CSÚIS). 

Změny oproti předchozímu balíčku č. 23

  1. CV6_SeznamUJDKCS.xsd - nový výkaz Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
  2. iissp_cus.xsd, iissp_common.xsd - zavedení nového výkazu do společných struktur

Změny XSD vyplývající z účinnosti vyhlášky č. 5/2014 Sb. a novel vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb. budou publikovány samostatně v následujícím balíčku XSD.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 15.11.2014
  • Pro Produktivní systém: od 1.1.2015

Dokument ke stažení: CSÚIS - Technické informace