Metodický pokyn k naplnění části M - informace k příjmům a výdajům - podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb. - M vzorce pro uživatele

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

Aktualizováno 13. 3. 2014
  • Aktualizováno - zveřejněny M vzorce pro uživatele (k Metodického pokynu k naplnění části M.)

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M.

Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Související informace

Zdroj: MF - odbor 37 - Finanční politika, ve spol. s MF - odbor 28 - Účetnictví a audit