Metodika Křížových kontrol – PAP - platná od 17. prosince 2014

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

KC IISSP publikuje aktualizaci dokumentu Metodika křížových kontrol – PAP verze 1.6 ze dne 17. prosince 2014.

Aktualizováno: 17.12.2014; verze 1.6
Verze 1.6 obsahuje následující změny:
- odstranění vybraných křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK:
KKR1 – náklady/výnosy místních a ústředních institucí na finanční dary - ID vazby 32007, 32011, 32016, 32018
- formální úpravy v dokumentu

CSÚIS - Metodické informace