Novelizovány právní předpisy pro CSÚIS - rok 2014

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

Aktualizováno 10. 1. 2014
  • Platná legislativa - Zákony - 2014 - a vyhlášek pro rok 2014 - pro účetnictví státu (aktualizace obsahu textu)

Novelizovány právní předpisy pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) - rok 2014

Platná legislativa - Zákony - 2014 - pro účetnictví státu.

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134, se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - s účinností od 1. 1. 2014.

Soubory ke stažení - Platná legislativa - Zákony pro rok 2014

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačení změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, bez vyznačení změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Bodové znění novely zákona vydané ve Sbírce zákonů jako Část 19 zákonného opatření Senátu č. 344/2013

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit, publikováno 10. 1. 2014

Přehled platných vyhlášek pro rok 2014 - pro účetnictví státu.

Dne 31. prosince 2013 byla v částce č. 181 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 472/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, a v částce č. 182 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Obě vyhlášky byly novelizovány především v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, implementací některých ustanovení směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a dalšími úpravami, a to s účinností od 1. ledna 2014.

Úpravy související s problematikou účtování o předfinancování transferů mají odloženou účinnost k 1. lednu 2015.

Soubory ke stažení - Platná legislativa - Vyhlášky pro rok 2014

Vyhláška č. 472/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) - s účinností od 1.1.2014 ze dne 31. prosince 2013, o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
Vyhláška č. 473/2012 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., - s účinností od 1.1.2014 ze dne 31. prosince 2013

Související novely Českých účetních standardů - pro rok 2014  jsou zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014.(dnem 23. ledna 2013)

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit, publikováno 9. 1. 2014/aktualizováno dne 23.1.2013