Aktuality

Zprávy a aktuality vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny.

ilustrace

Vydáno

Prezentace k aplikaci zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Dne 23. listopadu 2017 proběhl na Ministerstvu financí seminář (workshop) k technickým aspektům předávání údajů podle § 7 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále zákon), ve struktuře stanovené prováděcí vyhláškou č. 272/2017 Sb.