RISRE

Realizace rozpočtu (RISRE)

ilustrace

Základní popis

Realizace rozpočtu (RISRE) je samostatným modulem rozpočtového informačního systému (RIS). Modul RISRE je v pilotním provozu pro vybrané kapitoly státního rozpočtu, které byly do tohoto pilotního provozu zařazeny na základě smluvního ujednání s MF.

Rychlý přehled

Přehledy změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách SP pro uživatele IISSP - modulu RISRE od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Technické informace

Technické informace a soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu RISRE od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Metodické pokyny

Metodické soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu RISRE od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Správa číselníků

Technické soubory ke stažení pro registrované uživatele na portálu IISSP- pro modul RISRE. Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP.

Otázky a odpovědi

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí spojených se zahájením produktivního provozu modulu Realizace rozpočtu (RISRE) připravuje tým RISRE v rámci projektu IISSP.

Kontakty

Kontaktní e-mailové adresy pro problematiku Realizace rozpočtu (RISRE) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).