CSÚIS

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)

ilustrace

Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek pro operativní řízení, sestavování účetních výkazů včetně možností následné kontroly. 

Rychlý přehled

Přehledy změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách SP pro uživatele IISSP - modulu CSÚIS od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Webová aplikace

Technické informace a soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro účetní jednotky, respektive ZO (zodpovědným osobám) a PO (Pověřeným osobám) obousměrně komunikovat se systémy CSÚIS. Informace od odborných útvarů MF a KC IISSP jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Dávkové výkazy

Technické informace a soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS pro účetní jednotky od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Šifrovací utilita

Technické informace a soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele Aplikace Šifrovací utilita - modulu CSÚIS od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Technické informace

Technické informace a soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu CSÚIS od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Metodické informace

Metodické soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu CSÚIS od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Správa číselníků

Technické informace a soubory ke stažení pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP) - pro modul CSÚIS.

Otázky a odpovědi

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí spojených se zahájením produktivního provozu modulu Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) připravuje tým CSÚIS v rámci projektu IISSP.

Kontakty

Kontaktní e-mailové adresy pro problematiku Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).