Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 25 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 25 - pro oblast CSÚIS. 

Balíček č. 25 obsahuje následující změny:

  1. XSD pro nový výkaz Fin 1-12 SF Hodnocení plnění rozpočtu státních fondů
  2. XSD pro nový výkaz REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS
  3. CV6_SeznamUJDKCS.xsd - dodatečné kontroly jedinečnosti řádků (bez dopadu do struktury a datových typů výkazu)

Poznámka: Vzhledem k odlišným termínům zasílání budou aktualizace XSD výkazů ZAM 1-04 a Fin 2-12M publikovány v následujícím balíčku XSD.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran: od 5.1.2015
  • Pro Produktivní systém: od 1.2.2015

Dokument ke stažení: CSÚIS - Technické informace