Ministerstvo financí zveřejňuje Operativní účetní záznamy pro CSÚIS - pro rok 2014

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu - pro rok 2014, včetně formátu obsahové náplně. Operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy. V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně .

Související informace - Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2014

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 31. ledna 2014