Aktualizace pracovního postupu pro registraci ZO/NZO

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP Ministerstva financí publikuje aktualizované dokumenty „Popis postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu“ a „Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO“.

Dokumenty jsou umístěny v části CSÚIS – Technické informace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz