Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 23 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - (aktualizováno)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktualizováno 18. 3. 2014
  • KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 23 - pro oblast CSÚIS - verze 02 ze dne 17.3.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Publikováno: 13.03.2014 / Aktualizováno: 18.3.2014;


Informace KC IISSP ze dne 18.3.2014:
Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o opravě chyby v Balíčku č. 23 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS):
KC IISSP publikuje opravný Balíček č. 23 - Aktualizace XSD schémat pro oblast CSÚIS, kterým nahrazuje původní Balíček č. 23 publikovaný dne 13.3.2014.

Popis opravy v Balíčku č. 23:

  • CV33_PAP_castXII.xsd, CV34_PAP_castXIII.xsd - Oprava výčtových hodnot typu ZmenaTypType o typy změn 708, 709, 758 a 759.

Ostatní informace, včetně termínů aktivace, uvedené u publikace Balíčku č. 23 ze dne 13.3.2014 zůstávají beze změny.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 18.3.2014


Informace KC IISSP ze dne 13.3.2014:
Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 23 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_23_20140312.zip

Balíček č. 23 obsahuje následující změny:

  1. Aktualizace účetních výkazů pro zdravotní pojišťovny podle novely Vyhlášky č. 503/2002 Sb. - výkazy CV23, CV24, CV25
  2. CV31_PAP_CastX.xsd - úprava struktury pro vykazování identifikace partnera aktiva/pasiva a partnera transakce (Jedná o opravu chyby z XSD Balíčku č. 22)
  3. CV35_PAP_CastXIV.xsd - sjednocení datového typu pro finanční částky - bez vlivu do struktury výkazu

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:
Pro Testování třetích stran: od 15.3.2014
Pro Produktivní systém: od 1.4.2014


Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 13. 3. 2014/aktualizováno: 18.3.2014