Avízo: Plánovaná odstávka a omezení provozu systému IISSP

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

  • od 24. 10. 2014, od 19 hodin - do 26. 10. 2014, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  • od 26. 10. 2014, od 23 hodin - do 31. 10. 2014, do 19 hodin

dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě. V uvedeném období může docházet k horším odezvám systému. Jakoukoli nefunkčnost je třeba standardně hlásit na ServiceDesk.
V uvedeném období nebude dostupné Testování třetích stran, Testovací Webová aplikace a aplikace Dávkové výkazy pro testovací prostředí.

  • od 31. 10. 2014, od 19 hodin - do 2. 11. 2014, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

 Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz