Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. ledna 2014

oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny
oddělení 3309 - Projektování a rozvoj Státní pokladny

Vydáno

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Výkazy, které budou předkládány do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - v roce 2014:

RISRE - Metodické informace

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 6. 2. 2014