Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí zveřejňuje požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Pro předání této informace bylo dne 20. ledna 2014 publikováno na internetových stránkách Státní pokladny XSD schéma „CV5_SchvalovaniUZ.xsd“. Technický způsob předání je shodný jako u ostatních výkazů zasílaných do CSÚIS. XSD nijak nerozlišuje mezi schvalováním účetních závěrek za účetní období roku 2012 a 2013. Pro všechna období platí stejná pravidla, platí jedno XSD.

Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky včetně konkrétních příkladů.

Související informace:

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: