Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-08-2014

oddělení 3803 - Státní pokladna
oddělení 3803 - Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP.

Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.

IISSP-CSUIS_Ciselniky_2014-08-31_PAP-IC-2014-08-31-v01.zip. **
Aktualizace souboru dne 4.9.2014
Provedená aktualizace spočívá: Standardní měsíční aktualizace.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Správa číselníků

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Datový soubor pro kontroly IČ partnerů v PAP, aktualizováno průběžně každý měsíc, ke stažení ve formátu ZIP (UNL)