Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Korunové účty" pro SP

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15

Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona č. 501/2012 Sb. stanovuje s účinností od 1. března 2014 peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15 ve výši 0,00 % p.a.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 25. 2. 2014