Technický manuál Centrálního systému účetních informací státu (verze 1.15)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný Technický manuál CSÚIS – verze 1.15

Technický manuál CSÚIS
Aktualizace: 27.11.2014, Nová verze: 1.15

Provedená změna spočívá ve změně adresy, na které jsou publikovány aktuální rejstříky a číselníky (str. 21 TM CSÚIS – v. 1.15).

Technický manuál CSÚIS je členěn do celků (13 kapitol) dle pořadí jednotlivých činností při práci s Centrálním systémem účetních informací státu z pohledu účetní jednotky a to následovně:

  1. Proces registrace Zodpovědné nebo Náhradní zodpovědné osoby
  2. Popis datových prvků používaných k vytvoření výkazů
  3. Způsob vytvoření výkazu a jeho přípravy k odeslání do CSÚIS
  4. Způsob komunikace s CSÚIS
  5. Popis procesu zpracování výkazu v CSÚIS a prováděných kontrol
  6. Způsob monitoringu zpracování výkazu v CSÚIS z pohledu účetní jednotky
  7. Softwarové nástroje, které jsou k dispozici pro práci s CSÚIS

Dokument ke stažení:

Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP ve spolupráci s odb. 54 – Odbor Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru