Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 18.2.2014

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Povinnost schvalovat účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky - účetnictví státu

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a auditu zveřejnilo další často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Aktualizováno 19. 2. 2014.

Související informace

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit