Novela technické vyhlášky o účetních záznamech

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje novelu vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního účetního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších přepisů.  Přílohy vyhlášky zůstávají beze změny s výjimkou přílohy č. 14. 

Účinnost novely uvedené vyhlášky je od 1. července 2024.