Metodické informace

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Aktualizováno 16. 11. 2021
 • Metodika křížových kontrol – PAP a PKP – platná od 6. ledna 2017
 • Zveřejněna metodika PAP pro rok 2017 - v6 - včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2018 - informace k Metodice
 • Vyhlášky pro rok 2019 - pro účetnictví státu
 • Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2019
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2019
 • Zveřejněna příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK_20190822 - k Metodice křížových kontrol – PAP a PKP
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2020, Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2020, Vyhlášky pro rok 2020 - pro účetnictví státu
 • Vyhlášky pro rok 2021 - pro účetnictví státu
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2021
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2022

CSÚIS – Metodické informace

(všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu )

Metodické informace pro CSUIS - připravované MF

Poslední aktualizace Název dokumentu
Přehled aktualit - Metodické informace související s provozem CSÚIS
16. listopadu 2021 Metodika tvorby PAP pro rok 2022

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodiku tvorby PAP pro rok 2022.
K aktualizaci Metodiky tvorby PAP dochází v souladu se změnou závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022 (viz vyhláška č. 341/2021 Sb.), ve kterém se ruší:
• Část IX PAP – Jmění účetní jednotky,
• Část XVII PAP – Vysvětlení významných částek a
• některé typy změn v Částech IV až VIII PAP.

Další změny reagují na sjednocení vykazování transferů spolufinancovaných z EU/FM.

Pro rok 2022 se Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP nemění.

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP se použije poprvé v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2022.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

PAP - Metodika tvorby PAP pro rok 2022 - v8 - bez vyznačení změn  (.PDF, 721 kB)
PAP - Metodika tvorby PAP pro rok 2022 - v8 - s vyznačením změn  (.PDF, 792 kB)
Příl.č. 1 k Metodice tvorby PAP 2022 - Číselník Partneři PAP (.XLS, 128 kB)
30. září 2020 Metodika tvorby PAP pro rok 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodiku tvorby PAP pro rok 2021.
V Metodice tvorby PAP dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, a to v návaznosti na číselníky zemí a mezinárodních institucí používaných společně ECB a EUROSTAT. Změny reagují na aktuální mezinárodní politickou situaci a vychází z mezinárodních dohod a úmluv. Dále v Části X PAP dochází ke zrušení vykazování identifikátorů veřejných zakázek z elektronického tržiště.

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP se použije poprvé v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2021.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

PAP - Metodika tvorby PAP pro rok 2021 - v7 - bez vyznačení změn   (.PDF, 770 kB)
PAP - Metodika tvorby PAP pro rok 2021 - v7 - s vyznačením změn  (.PDF, 778 kB)
Příl.č. 1 k Metodice tvorby PAP 2021 - Číselník Partneři PAP - bez vyznačení změn (.XLS, 122 kB)                   
Příl.č. 1 k Metodice tvorby PAP 2021 - Číselník Partneři PAP - s vyznačením změn (.XLS, 125 kB)                   
30. září 2020 Vyhlášky pro rok 2021 - pro účetnictví státu

Dne 8. července 2020 byla v částce č. 123 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 310/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2021.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

Vyhlášky pro rok 2021 - pro účetnictví státu
3. ledna 2020 Metodika tvorby PAP pro rok 2020

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci k Metodice tvorby PAP.
Pro rok 2020 se Metodika tvorby PAP, včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, nemění.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

PAP - Metodika tvorby PAP v6 - bez vyznačení změn (.PDF, 570 kB)
PAP - Příloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - Číselník Partneři PAP (.XLS, 110 kB)
3. ledna 2020 Vyhlášky pro rok 2020 - pro účetnictví státu

Pro rok 2019 se vyhlášky k účetnictví státu pro vybrané účetní jednotky nemění.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

Vyhlášky pro rok 2020 - pro účetnictví státu
3. ledna 2020 Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2020

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS v roce 2020.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2020

30. srpna 2019 / 6. ledna 2017 Metodika Křížových kontrol – PAP a PKP - platná od 6. ledna 2017

Verze 3.0 obsahuje následující změny:
- odstranění vybraných interních křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK: KK451 – prodej/nákup vybraného dlouhodobého majetku - ID vazby 33040 až 33057
- upřesnění nastavení konsolidačních křížových kontrol
- formální úpravy v dokumentu

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje v příloze Přehled vazeb KRK_20190822.xlsx aktualizaci kontrolních vazeb KRK, včetně změn v konsolidačních KRK.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - s vyznačením změn (.PDF, 711 kB)
Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - bez vyznačení změn (.PDF, 707 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - s vyznačením změn (.XLSX, 58 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - bez vyznačení změn (.XLSX, 57 kB)
Příloha č. 1 – Přehled vazeb KRK – verze 4.0 – 20190822 (.XLSX, 54 kB)
Často kladené dotazy k účetnictví státu
Často kladené dotazy a odpovědí k účetní reformě v oblasti účetních metod a postupů; operativních účetních záznamů; ke schvalování účetních závěrek a technických informací pro vybrané účetní jednotky v rámci účetnictví státu.
Otázky a odpovědi - účetnictví státu
8. dubna 2015 Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

Ministerstvo financí dne 1. dubna 2015 vydalo Metodický pokyn k naplňování části XI. a XII. výkazu FIN 2 12 M.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
19. března 2015 Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v Pomocném analytickém přehledu

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) – Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP.
Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Zdroj: MF - odbor 54

Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21, P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (.PDF, 185 kB)
18. prosince 2014

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Ke dni 13.3.2014 byly zveřejněny: M vzorce pro uživatele- Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy

Ke dni 18.12.2014 byly zveřejněny: Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy

Zdroj: MF - odbor Finanční politika ve spol. s MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 19.2.2014/aktualizováno 18.12.2014/13.3.2014 

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.- všechny informace

25. února 2014

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k vyplnění části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Kdy tato část přílohy poslouží k získání relevantní datové základny nezbytné pro sledování klíčového analytického ukazatele – Mzdová náročnost v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci státní správy.

 

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady