Metodické informace

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Aktualizováno 30. 8. 2019
  • Metodika křížových kontrol – PAP a PKP – platná od 6. ledna 2017
  • Zveřejněna metodika PAP pro rok 2017 - v6 - včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP
  • Metodika tvorby PAP pro rok 2018 - informace k Metodice
  • Vyhlášky pro rok 2019 - pro účetnictví státu
  • Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2019
  • Metodika tvorby PAP pro rok 2019
  • Zveřejněna příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK_20190822 - k Metodice křížových kontrol – PAP a PKP

CSÚIS – Metodické informace

(všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu )

Metodické informace pro CSUIS - připravované MF

Poslední aktualizace Název dokumentu
Přehled aktualit - Metodické informace související s provozem CSÚIS
30. srpna 2019 / 6. ledna 2017 Metodika Křížových kontrol – PAP a PKP - platná od 6. ledna 2017

Verze 3.0 obsahuje následující změny:
- odstranění vybraných interních křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK: KK451 – prodej/nákup vybraného dlouhodobého majetku - ID vazby 33040 až 33057
- upřesnění nastavení konsolidačních křížových kontrol
- formální úpravy v dokumentu

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje v příloze Přehled vazeb KRK_20190822.xlsx aktualizaci kontrolních vazeb KRK, včetně změn v konsolidačních KRK.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - s vyznačením změn (.PDF, 711 kB)
Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - bez vyznačení změn (.PDF, 707 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - s vyznačením změn (.XLSX, 58 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - bez vyznačení změn (.XLSX, 57 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK_20190822 (.XLSX, 54 kB)
11. ledna 2019

Metodika tvorby PAP pro rok 2019

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci k Metodice tvorby PAP.
Pro rok 2019 se Metodika tvorby PAP, včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, nemění.

Metodika tvorby PAP pro rok 2018 (5. března 2018)
Ministerstvo financí zveřejňuje informaci k Metodice tvorby PAP.
Pro rok 2018 se Metodika tvorby PAP, včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, nemění.

Metodika tvorby PAP pro rok 2017 (8. března 2017)
Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou Metodiku tvorby PAP pro rok 2017. Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP je beze změny.

Zdroj: MF - odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

PAP - Metodika tvorby PAP v6 pro rok 2017 - bez vyznačení změn (.PDF, 570 kB)
PAP - Metodika tvorby PAP v6 pro rok 2017 - s vyznačením změn (.PDF, 577 kB)

Příloha:
PAP - Příloha č. 1 k Metodice tvorby PAP pro rok 2017 - Číselník Partneři PAP (.XLS, 110 kB)

10. ledna 2019 Vyhlášky pro rok 2019 - pro účetnictví státu

Pro rok 2019 se vyhlášky k účetnictví státu pro vybrané účetní jednotky nemění. Pro přehlednost jsou v této sekci zveřejněna aktuální znění příslušných vyhlášek.

Zdroj: MF - odbor 28 - odbor Regulace a metodika účetnictví

Vyhlášky pro rok 2019 - pro účetnictví státu
10. ledna 2019

Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2019

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2019.

Zdroj MF – odbor 28 – odbor Regulace a metodika účetnictví

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019

Často kladené dotazy k účetnictví státu
Často kladené dotazy a odpovědí k účetní reformě v oblasti účetních metod a postupů; operativních účetních záznamů; ke schvalování účetních závěrek a technických informací pro vybrané účetní jednotky v rámci účetnictví státu.

Zdroj: MF - odbor 28 Účetnictví a audit

Otázky a odpovědi - účetnictví státu
8. dubna 2015 Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

Ministerstvo financí dne 1. dubna 2015 vydalo Metodický pokyn k naplňování části XI. a XII. výkazu FIN 2 12 M.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
19. března 2015 Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v Pomocném analytickém přehledu

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) – Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP.
Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Zdroj: MF - odbor 54

Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21, P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (.PDF, 185 kB)
18. prosince 2014

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Ke dni 13.3.2014 byly zveřejněny: M vzorce pro uživatele- Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy

Ke dni 18.12.2014 byly zveřejněny: Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy

Zdroj: MF - odbor Finanční politika ve spol. s MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 19.2.2014/aktualizováno 18.12.2014/13.3.2014 

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.- všechny informace

25. února 2014

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k vyplnění části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Kdy tato část přílohy poslouží k získání relevantní datové základny nezbytné pro sledování klíčového analytického ukazatele – Mzdová náročnost v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci státní správy.

 

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady