Správa číselníků

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 2. 10. 2023
 • Aktualizace souboru ke stažení - 2023-08-31_PAP-IC-2023-08-31-v01.zip
 • Aktualizace souboru ke stažení - 2023-09-30_PAP-IC-2023-08-30-v01.zip

Správa číselníků - pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP)

Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

 • Publikované datové soubory obsahují vždy aktuální platnou a předchozí (neplatnou) verzi souboru. 
 • Soubor obsahuje vždy následující atributy:
  • Identifikační číslo
  • Obchodní název
  • Datum vzniku daného IČ
  • Datum zániku daného IČ
 • Cílový soubor je ve formátu UNL s oddělovačem PIPE |
 • Kódování češtiny: ISO 8859-2 (ISO Latin 2)
 • Uvedený datový soubor je používán i v rámci kontrol v CSÚIS.
 • Upozornění: Vzhledem k velikosti souboru (počtu záznamů) jej nelze otevřít běžnými kancelářskými aplikacemi.
 • Soubor je určen pro načtení do databázových systémů.
 • Pro jednoduchou kontrolu IČ je doporučeno využít systém ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Aktuální platný soubor ke konci předchozího měsíce je zveřejňován pravidelně v měsíčních cyklech – vždy nejpozději do 5. dne daného měsíce; ke stažení ve formátu ZIP
  • Název souboru: IISSP-CSUIS_Ciselniky_rrrr-mm-dd_PAP-IC-rrrr-mm-dd-v01.zip.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; aktualizováno: 2.5.2022

Dokumenty ke stažení - PAP – Správa číselníků

Soubor 

Název dokumentu

Anotace/komentář

Dokumenty ke stažení

Aktuální platný soubor

 

Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v PAP - Aktuální (PLATNÝ)

 

Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci. Název souboru: IISSP-CSUIS_Ciselniky_rrrr-mm-dd_PAP-IC-rrrr-mm-dd-v01.zip*

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, aktualizováno průběžně každý měsíc, ke stažení ve formátu ZIP (UNL)

* Aktualizace souboru dne 2.10.2023
Provedená aktualizace spočívá: Standardní měsíční aktualizace 

PAP-IC-2023-09-30-v01 (.ZIP, 48497 kB)

Předchozí (neplatný) soubor 

Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v PAP - Předchozí (NEPLATNÝ)

Pro potřebu případné zpětné kontroly je publikována předchozí - nyní již neplatná - verze datového souboru- PAP-IC-rrrr-mm-dd-v01.zip **

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, aktualizováno průběžně každý měsíc, ke stažení ve formátu ZIP (UNL)

** Aktualizace souboru dne 2.10.2023
Provedená aktualizace spočívá: Standardní měsíční aktualizace

PAP-IC-2023-08-31-v01 (.ZIP, 48214 kB)