Klient CSÚIS

oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS
oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS

Vydáno

Aktualizováno 9. 7. 2021
  • Aktualizace souboru a odstranění odkazu pro stažení pro 32-bit verzi
  • Aktualizace souboru
  • Aktualizace odkazu pro stažení pro 64-bit verze

Klient CSÚIS je aplikace pro komunikaci mezi účetními jednotkami a Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS).

Aplikace nahrazuje stávající aplikace dostupné pro zasílání výkazů do CSÚIS, tedy především Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování, resp. odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS a dále aplikaci Dávkové výkazy pro hromadné zasílání zpráv do CSÚIS. Účelem je umožnit ÚJ, respektive ZO, která je zastupuje dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb., hromadným způsobem provést zašifrování předem připravených výkazů a jejich odeslání do systému CSÚIS.

Aplikace slouží pro centralizaci a automatizaci činnosti spojené s odesíláním zpráv do CSÚIS. Poskytuje následující funkce:

  • Dekódování osobních přístupových údajů ZO/NZO,
  • Generování kontrolního součtu osobních přístupových údajů ZO/NZO,
  • Nahrání existujících osobních přístupových údajů ZO/NZO,
  • Kontrola struktury XML souborů,
  • Šifrování XML souborů,
  • Dešifrování XML souborů,
  • Odesílání šifrovaných souborů.

Aplikace Klient CSÚIS není určena k vytváření XML souborů s výkazy ve formátu vyžadovaném pro předání do CSÚIS. Tyto soubory musí být ve vyžadované podobě (viz Technický manuál) vytvořeny jiným způsobem, aplikace Klient CSÚIS provede pouze jejich kontrolu, zašifrování a odeslání do CSÚIS v automatizovaném režimu, tedy bez nutnosti uživatelského zásahu.

K úspěšnému provozování aplikace Klient CSÚIS je nezbytné, aby byl uživatel této aplikace již zaregistrován jako ZO/NZO pro vybrané účetní jednotky, jejichž výkazy chce do CSÚIS odesílat. Dále je nutné, aby měl připravený svůj šifrovací klíč, který mu byl při registraci v CSÚIS přidělen.

Odkaz pro instalaci aplikace Klient CSÚIS:

Dokumenty ke stažení
Uživatelská dokumentace pro aplikaci Klient CSÚIS
Uživatelský manuál - Klient CSÚIS  (.PDF, 2070 kB)