Technické informace

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 7. 3. 2024
 • Prezentace z 23. listopadu 2017 k aplikaci zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 37
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 38
 • Informace ke způsobu vyplnění výkazu ZAM 1-04U k 31.3.2018 (doplnění k balíčku č. 38)
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 39
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 40
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 41
 • Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 1.16
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 42
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 43
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 44
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 45
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 46
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 47
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 48
 • Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 1.17
 • Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS – Verze č. 58
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 49
 • Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS – Aktualizovaná Verze č. 58
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 50
 • Publikace - Registrační formulář CSÚIS pro ZO a NZO (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 51
 • Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 1.18
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 51
 • Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS – Verze č. 60
 • Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS – Verze č. 60 - Aktualizace
 • Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 1.19
 • Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 1.20
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 52 + Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 61
 • Úprava nefunkčních odkazů směřovaných na web MF
 • Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS – Verze č. 62
 • Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS – Verze č. 63

Technické informace pro práci s modulem CSÚIS

 

Technické informace: Publikované Balíčky - Dokumenty ke stažení
Balíček č. 52 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)  - komunikace účetních jednotek s Centrálním systémem účetních informací státu

Změny oproti publikovanému balíčku č. 51

CV80_PrehledUveruZapujcekNFV.xsd - změna typu elementu RuceniZpusob z volného textu na výčtový typ:
- 01 = Bez ručení
- 02 = Ručení rozpočtovými příjmy
- 03 = Ručení nemovitostí
- 04 = Ručení hmotným majetkem
- 10 = Jiné

Datum aktivace balíčku XSD č. 52

 • Produktivní systém: 1. 1. 2024
 • Testování třetích stran: 1. 12. 2023

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Balíček č. 52 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2023-11-28 (.ZIP, 718 kB)

Archiv - publikované balíčky v předchozích letech:
Balíček č. 51 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2022-07-27 (.ZIP, 718 kB)
Balíček č. 50 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2022-03-01 (.ZIP, 718 kB)
Balíček č. 49 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2022-02-02 (.ZIP, 721 kB)
Balíček č. 48 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2021-12-28 (.ZIP, 721 kB)
Balíček č. 47 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2021-12-02 (.ZIP, 1169 kB)
Balíček č. 46 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2021-03-18  (.ZIP, 714 kB)
Balíček č. 45 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2021-03-11 (.ZIP, 714 kB)
Balíček č. 44 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2021-02-25   (.ZIP, 712 kB)
Balíček č. 43 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2020-06-01 (.ZIP, 712 kB)
Balíček č. 42 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2020-04-20  (.ZIP, 712 kB)
Balíček č. 41 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2020-01-31 (.ZIP, 710 kB)
Balíček č. 40 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2019-01-23 (.ZIP, 711 kB)            
Balíček č. 39 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2018-05-14  (.ZIP, 711 kB)
Informace ke způsobu vyplnění výkazu ZAM 1-04U k 31.3.2018 - doplňující informace k Balíčku č. 38
Balíček č. 38 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2018-03-07 (.ZIP, 709 kB)
Balíček č. 37 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2018-02-26 (.ZIP, 709 kB) 

Související informace:

Upozornění pro finanční výkazy
U finančních výkazů bude XSD element Zdroj plněn údajem o Prostorové jednotce. Element Nastroj je možné plnit dvoumístnou i třímístnou hodnotou.

Schvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

 

 

Technické informace pro předávání účetních záznamů do CSÚIS - Dokumenty ke stažení
Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) - Verze č. 63

Pro účely zpracování výkazů v rámci CSÚIS je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Popis změn je v přiloženém dokumentu - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 63.

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. 

Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

CSÚIS_Kontroly_ALL_v. 63_20240306 (.ZIP, 102 kB)
Technický manuál CSÚIS - Aktualizace: 21.4.2023, Nová verze: 1.20

Aktualizovaný dokument navazuje na předchozí verzi, ve které doplňuje, rozšiřuje a upřesňuje původní popisy a procesy v oblasti Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V této verzi dokumentu došlo k následujícím změnám:

 • Revize textu v návaznosti na ukončení provozu aplikací Dávkové Výkazy a Šifrovací utilita k 31.5.2023

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

CSUIS-Techicky-manual-24-04-2023 v-1-20 (.PDF, 1242 kB)
Předchozí verze:
CSUIS-Techicky-manual-12-01-2023 v-1-19 (.PDF, 1208 kB)
CSUIS-Technicky-manual-25-07-2022_v-1-18 (.PDF, 1198 kB)
CSUIS-Technicky-manual-30-12-2021_v-1-17 (.PDF, 1190 kB)
CSUIS-Technicky-manual-03-03-2020_v-1-16 (.PDF, 1889 kB)
CSUIS-Technicky-manual-27-11-2014_v-1-15 (.PDF, 717 kB)
Registrační formulář - Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky) - Aktualizace 4. 3. 2022

Hlavními změnami jsou: 

 • doplnění nových a odstranění již nepoužívaných typů výkazů (volitelná možnost při registraci NZO)
 • aktualizace a odstranění nepoužívaných možností v registračním formuláři

Předchozí verze registračního formuláře zůstává platná, přesto pro předejití možných komplikací (např. s nově používanými typy výkazů), doporučujeme využívat aktuální verzi registračního formuláře. 

(Jedná se o interaktivní formulář, pro jehož korektní zobrazení je možné použít např. Adobe Acrobat Reader)

Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Registrační formulář CSÚIS pro ZO a NZO (.PDF, 106 kB)
Prezentace z 23. listopadu 2017 k aplikaci zákona č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Dne 23. listopadu 2017 proběhl na Ministerstvu financí seminář (workshop) k technickým aspektům předávání údajů podle § 7 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále zákon), ve struktuře stanovené prováděcí vyhláškou č. 272/2017 Sb.

Seminář byl určen pro adresáty uvedené právní úpravy, kteří se nově registrují do Centrálního systému účetních informací státu, popř. již byli registrováni, ale žádná data do něj dosud nezasílají. Protože z celkového počtu těchto adresátů se semináře účastnili zástupci pouze necelé poloviny z nich, zveřejňujeme tímto podkladovou prezentaci i pro ostatní nezúčastněné s odkazem na samotný závěr, kde je uveden kontakt pro případné dotazy.

Pro zástupce subjektů, kteří se semináře nezúčastnili, doplňujeme k prezentaci tyto vysvětlující informace:
a) Slide č. 4 – žlutě vyznačené jsou skupiny těch adresátů zákona, pro které byl seminář určen.
b) Slide č. 5 – zde jsou taxativně vyjmenovaní všichni adresáti, pro které byl seminář určen a kteří jsou zároveň ústřední vládní institucí (je zde uvedeno jejich rozdělení z hlediska ustanovení § 3 odst. 3 a 4 zákona). Z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny např. všechny veřejné výzkumné instituce zřízené ČR.
c) Slide č. 6 – podrobnější informace je uvedena na webu Ministerstva financí k zákonu, a to pod odkazem "Výklad pojmu „výzva Ministerstva financí“.

Zdroj: Odd. 3701 - odd. Vládní finanční statistiky a analýzy

Prezentace - 20171123 - CSÚIS - Aplikace zákona č. 25/2017 Sb. (.PDF, 1668 kB)

Kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k Pomocnému analytickému přehledu - Aktualizováno: 24.3.2016

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje aktualizovaný seznam kódů položek výkazů účetní závěrky: Kody polozek UZ 2016_v.2_20160324.xlsx

Přehled změn oproti předchozí verzi:
Rozvaha:
- D.II.9. omezena pouze na druh UJ 1

Příloha:
- Položky G. – G.7. doplněny pro druh UJ 1,2 a 7
- Položky H.I. – H.V.2. se týkají Fondu privatizace. Jelikož je vyplňuje pouze MF, byly ze seznamu odebrány
- Položky A.1. až A.6., E.1 až E.4., B.1. až B.3. D.1. až D.7., K.1. a K.2. jsou uvedeny jako textové části v xsd. Z tohoto důvodu není třeba je opakovat v seznamu položek a byly ze seznamu odebrány. Shodné kódy položek v části M (M. Doplňující informace k příjmům a výdajům) byly ponechány.

---
Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k Pomocnému analytickému přehledu.

Účetní závěrka
V návaznosti na publikaci nového XSD balíčku č. 32 (www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace) dochází k publikaci kódů položek výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Příloha pro rok 2016. Jedná se pouze o pomocný podklad, logiku vyplňování položek lze definovat následovně.

Standardní položky

 • Kód položky v XML odpovídá vyhláškovému vzoru, tedy například „A.“, „A.I.“, nebo „A.I.1.“
 • V původním pokynu publikovaném společně s balíčkem XSD č. 28 byl uveden chybně příklad kódu položky bez tečky na konci. Kódy položek se uvádějí s tečkou na konci, viz výše.

Položky s výjimkou:

 • Položka „C.“ ve Výkazu zisku a ztráty se do XML nevykazuje
 • Položky „AKTIVA CELKEM“ a „PASIVA CELKEM“ ve výkazu Rozvaha se do XML vykazují pod kódem „AKTIVA“ a „PASIVA“
 • Položka „VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM“ ve výkazu Přehled změn vlastního kapitálu se do XML vykazuje pod kódem „CELKEM“

Výše uvedené kódy budou uváděny do příslušných elementů v rámci souboru XML. Každá účetní jednotka do XML vyplní všechny položky, které přísluší jejímu Druhu. U položek, které jsou pro daný Druh účetní jednotky povinné, ale účetní jednotka nemá náplň, se uvede nula. Položky, které dle vyhláškového vzoru nejsou relevantní pro daný Druh účetní jednotky, jednotka nevyplňuje. Pořadí položek v XML je libovolné.

Popis souboru:

 • kód výkazu – 1 rozvaha, 2 výkaz zisku a ztráty, 3 přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, 4 - Příloha
 • kódy druhů účetních jednotek:
  • 1 Organizační složky státu
  • 2 Státní fondy
  • 3 Kraje
  • 4 Obce
  • 5 Dobrovolné svazky obcí
  • 6 Regionální rady regionů soudržnosti
  • 7 Příspěvkové organizace
  • 30 Magistrát hl. m. Prahy a Městské části Prahy

Pomocný analytický přehled
Vzhledem ke skutečnosti, že položky PAP nejsou závislé na Druhu ÚJ a ve výkaze se nevyskytují speciální součtové položky jako je tomu v účetní závěrce, se publikace výčtu položek PAP nepředpokládá. Výčet položek jednotlivých částí výkazu PAP je definován přílohou č. 2a vyhlášky č. 383/2009 Sb. (vzor výkazu PAP). Kód položky se uvádí buď ve třímístné podobě (např. „012“), nebo osmimístné podobě (např. „01901901“).
V rámci XSD PAP došlo dále ke sjednocení způsobu vykazování detailu na partnera v případě nerezidentů, kdy je nutno v případě uvedení nerezidenta vykázat element PartnerNazev, do kterého se uvádí název zahraniční organizace. Tento způsob vykazování je nyní shodný pro výkazy PAP, PKP i Seznam. Vzhledem k tomu, že náplň elementu není dále definována, lze v souladu s Metodikou PAP tento element pro části X. až XIII. PAP nechat prázdný.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Kódy položek ÚZ 2016 (.XLSX, 114 kB)
Popis postupu pro zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu - Aktualizováno: 7.9.2015, Nová verze: 4.0

Dokument „Popis postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu“ popisuje pracovní postup pro registraci účetních jednotek, Zodpovědných osob (ZO) a Náhradních zodpovědných osob (NZO) v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Oproti předešlé verzi dokumentu došlo k aktualizaci kontaktu na Service Desk a dalším drobnějším úpravám a zpřesnění postupů při zakládání, dokončení a rušení registrace ZO/NZO.

CSUIS-Registrace-ZO-NZO-Pracovni-postup-20150818 (.PDF, 386 kB)
Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS, Uživatelská dokumentace - Aktualizováno: 27.2.2015

Nová verze aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS. Nová verze aplikace přidává podporu aktuální verze prostředí Java 8. Funkčnost aplikace není změněna.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení - CSÚIS - Dávkové výkazy

Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci v CSÚIS - Aktualizováno: 5.8.2014, Nová verze: 1.4

Dokument „Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO“ přináší přehledný vizuální návod pro vyplnění registračního formuláře, kterým účetní jednotka registruje Zodpovědnou osobu (ZO) nebo Náhradní zodpovědnou osobu (NZO) v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - technická vyhláška o účetních záznamech.

CSUIS-Navod-vyplneni-Reg-formulare-30072014 (.PDF, 1002 kB)
Šifrovací utilita - kompletní informace

Ministerstvo financí zpřístupňuje šifrovací utility ve formě instalačního balíčku Java WebStart aplikace včetně uživatelského manuálu. Dále podklady pro dodavatele, kteří chtějí využít zdrojové kódy Šifrovací utility ve svých aplikacích, se zveřejňují Zdrojové kódy aplikace a dokumentace API ve formátu javadocs (ZIP) dokumentace rozhraní API pro dodavatele, kteří chtějí využít zdrojové kódy Šifrovací utility ve svých aplikacích. Pro účetní jednotky se zpřístupňuje sada testovacích přístupových údajů zodpovědných osob.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení - CSÚIS - Šifrovací utilita 

Metodika Křížových kontrol – PAP

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení: CSÚIS - Metodické informace
Metodika tvorby PAP

Zdroj: MF - odbor 54 ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení: CSÚIS - Metodické informace
PAP číselníky - Datové soubory s IČ a dalších atributů - pro kontrolu partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, aktualizováno průběžně každý měsíc

Dokumenty ke stažení - CSÚIS - Správa číselníků 
Formulář pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument - Formulář pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 383/2009 Sb. možnost předávat účetní záznamy do CSÚIS náhradní přenosovou cestou.
Přesný popis postupu je popsán v Technickém manuálu v části D. Metodika provádění přenosů dat. Součástí postupu je použití Formuláře pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz,

CSUIS-06012011-Formular-NPC (.PDF, 42 kB)
Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu

Dokument byl zrušen - viz. Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna funkčnosti Agenda ZO/NZO, aktualizace související dokumentace a aktualizace Technického manuálu ze dne 24.04.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokument byl zrušen
Vzorové XML výkazy - Aktualizováno: 28.02.2012

- Ministerstvo financí zveřejňuje v souvislosti se zveřejněnou úpravou XSD schémat (viz. Balíček č. 16) aktualizaci vzorových XML výkazů.
Uvedená aktualizace navíc obsahuje nový vzor XML výkazu:

Peněžní toky a vlastní kapitál.
Uvedené aktualizace jsou ke stažení v souboru: CSUIS_VzoryXML_2802012.zip
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

CSÚIS-Vzorové XML výkazy-20120228 (.ZIP, 94 kB)
Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek (ÚJ) v systému CSUIS - Publikováno:  6.1.2011; verze: 01

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

CSUIS-Formular-aktualizace-ciselniku-UJ-2011-01-06-v-01 (.XLS, 79 kB)
Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů

Dokument byl zrušen - viz. Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna funkčnosti Agenda ZO/NZO, aktualizace související dokumentace a aktualizace Technického manuálu ze dne 24.04.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokument byl zrušen
Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet - Aktualizace: 26.03.2010

Provedené aktualizace spočívají:
- v nastavení kontrol, jestli jsou vyplněna povinná pole ve formuláři
- v doplnění pokynu, že je nutno ukládat vyplněný formulář jako PDF soubor
- primární e-mailová adresa pro zasílání registračních formulářů ZO/NZO je: registraceZO@mfcr.cz

Formulář „Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet“ slouží statutárnímu orgánu nebo osobě jím určené k potvrzení kontrolního součtu podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. před aktivací přístupu registrovaných ZO/NZO k Centrálnímu systému účetnictví státu (CSÚIS).

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, ke stažení v interaktivním formátu Pdf

CSUIS-Formular-26032010-PDF-Soucet (.PDF, 65 kB)