Právní předpisy

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Aktualizováno 13. 1. 2016
  • Úpravy obsahu stránky
  • Zveřejněn prolink na České účetní standardy č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015
  • Aktualizovány vyhlášky pro účetnictví státu pro rok 2015 (Platná legislativa - Vyhlášky)
  • Publikace Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 pro rok 2016
  • Aktualizovány vyhlášky pro účetnictví státu pro rok 2016 (Platná legislativa - Vyhlášky)

CSÚIS – Právní předpisy

všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu

CSÚIS – Právní předpisy

 


České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro rok 2016

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v Přehledu vydání Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích ke dni 1. ledna 2016.