Základní popis

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Aktualizováno 2. 1. 2013
  • Aktualizace prolinků - legislativa pro CSÚIS

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)

CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek. Základní právní rámec pro vedení CSÚIS je dán zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

V CSÚIS jsou jednak shromažďovány účetní záznamy od stanovené množiny účetních jednotek a zároveň  CSÚIS umožňuje přebírání některých shromážděných účetních záznamů vyjmenovanými účetními jednotkami. Dále je očekáváno, že se shromážděnými účetními záznamy bude možné nakládat tak, aby byly zajištěny výstupy pro všechny oprávněné uživatele CSÚIS:

  • pro účely operativního řízení, které zajistí zjištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci celků a příslušných účetních jednotek,
  • pro účely konsolidační, které umožní sestavení účetních výkazů za dílčí konsolidační celky státu a účetních výkazů za Českou republiku a
  • pro ostatní účely, zejména pro účely statistické a kontrolní, které umožní snížení administrativní zátěže pro dotčené účetní jednotky. 

 

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)  
Dokument ke stažení - CSÚIS - základní popis

Koncepce CSÚIS
Technické řešení zpracování dat
1.1 Blokové schéma CSÚIS
1.2 Základní kroky sběru dat dle blokového schématu
1.3 Agenda ZO/NZO
Portál pro Správce kapitol a Krajské úřady
2.1 Návaznost na proces sběru dat
2.2 Blokové schéma Portálu
2.2.1 Reporty pro monitoring sběru výkazů
2.2.2 Reporty s výsledky provedených kontrol
2.2.3 Reporty s daty výkazů
2.2.4 Sumář a schvalování dat
Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 12/2009 - aktualizováno: 12.04.2011, ke stažení ve formátu Pdf a Word

Poznámka:
Provedená aktualizace spočívá v provedení formálních úprav textu dokumentu a aktualizace webových odkazů.

CSUIS Základní popis systému 20110412 (.PDF, 186 kB)
CSUIS Základní popis systému 20110412 (.DOC, 435 kB)