RISRE - Otázky a odpovědi - kategorie - 7. ČNB

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 18. 12. 2012
  • Přidáná otázka a odpověď č. 7.6

číslo/datum aktualizace Otázka Odpověd´
FAQ - ČNB
7.1/
16.11.2012
Budeme zpracovávat výpisy z ABO-K stále stejným způsobem? Ano, v tomto směru nebude žádná změna. Technickým rozdílem je použití formátů FS5 pro odeslání příkazu k platbě, který obsahuje navíc identifikaci rezervace/položky rezervace/částky rezervace, a formátu FV5 pro bankovní výpisy (obsahuje identifikaci příkazu k platbě).
7.2/
16.11.2012
Jakým způsobem se provádí vyúčtování CCS karet? Vyúčtování CCS karet se provádí prostřednictvím inkasních rezervací. Inkasní rezervace musí být nastavena shodně s nastavením příslušného inkasního účtu u ČNB, a to pouze na 1 položku rezervace. Po zpracování bankovního výpisu a párování příslušné položky výdaje je možné další zpracování pomocí Přeúčtování skutečnosti. Pokud se OSS dohodne s firmou CCS, že platby nebudou probíhat prostřednictvím inkasa, ale na základě faktury, pak úhrada faktury proběhne standardním způsobem (rozúčtování výdajů na více položek lze provést při zadání platebního příkazu a není pak nutné provedení Přeúčtování skutečnosti).
7.3/
20.11.2012
Jaké kroky máme učinit, abychom mohli testovat oblast RISRE-PS včetně integrace na ČNB?

Pro začátek testování funkcionality RISRE-PS formou end-to-end testů včetně provázání na ABO-K je třeba, aby organizační jednotka provedla následující činnosti:

  • Organizační jednotka musí využívat elektronické bankovnictví ČNB (ABO-K).
  • Organizační jednotka požádá standardním způsobem příslušnou pobočku ČNB o zahájení ověřování plateb v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP) v testovacím prostředí ABO-K.
  • Organizační jednotka si zvolí, které z jejích účtů bude používat v testovacím režimu pro testování rozhraní na IISSP. 
7.4/
20.11.2012
Zadávám-li platební příkaz do banky, musím vyplnit číslo rezervace i s číslem položky případně i částkou nebo stačí jen číslo rezervace? Musí být uvedena celková částka příkazu k platbě, rezervace i položka rezervace. Pokud se k danému příkazu vztahuje více rezervací, musí být u každé rezervace/položky rezervace uvedena i částka, přičemž pokud se jedná o příkaz v CZK, ČNB při převzetí příkazu kontroluje, že celková částka příkazu souhlasí se součtem částek uvedených u jednotlivých rezervací.
7.5/
20.11.2012
S jakým předstihem musím vytvořit rezervaci v IISSP, aby ČNB mohla provést platbu? Např. jeden den předem, nebo se ČNB dotazuje na IISSP v okamžiku provedení platebního příkazu?
  1. Aby bylo možné zadat příkaz k úhradě, musí existovat rezervace v IISSP. Číslo rezervace je jedním z povinných údajů pro pořízení a odeslání příkazu k platbě z rozpočtového bankovního účtu v ČNB.
  2. Rezervace je v IISSP založena on-line v řádu jednotek sekund.
  3. ČNB platební příkaz proti IISSP ověřuje bezprostředně po přijetí do systému ABO-K - v řádu jednotek, max. desítek minut dle množství platebních příkazů. U cizoměnových platebních příkazů je navíc ještě prováděno ověření těsně před provedením platby v den splatnosti.
7.6/
18.12.2012
Existují nějaké podrobnější informace o aktivitách souvisejících s nájezdem IISSP, které se týkají ČNB a aplikace ABO-K? ČNB publikovala na svých webových stránkách http://abok.cnb.cz/  v sekci Státní pokladna odkaz na detailní dokument "Příkazy s rezervacemi v IISSP-RISRE", obsahující postupy pro předávání příkazů s rezervačními údaji ze strany OSS a informace o možnosti otestování nové funkčnosti v testovacím prostředí ABO-K.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz