Metodické informace

Metodické informace připravené odborem 11 - Státní rozpočet
Metodické informace připravené odborem 11 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 21. 6. 2021
  • Publikována Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017
  • Aktualizace dokumentu - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017 (aktualizace Přílohy C)
  • Aktualizace dokumentu - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017 (aktualizace Přílohy C)
  • Aktualizace dokumentu - Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem - verze 12
  • Informace k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021
  • Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE 2021
  • Zákon o státním rozpočtu ČR 2021
  • Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

RISRE – Metodické informace

Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet

RISRE - Metodické informace - ke stažení
Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem

Provedená aktualizace spočívá:
V nové verzi byly pro rok 2021 aktualizovány nástroje o nové nástroje pro víceletý finanční rámec 2021-2027 (kapitola 3.4) a upraveny algoritmy průřezových ukazatelů, které se vztahují k oblasti Evropské unie a Společné zemědělské politiky (kapitola 3.9.1).

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 13.0:
v produktivním prostředí: 08. 06. 2021.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 21.6.2021

RIS - Identifikace koruny - metodický materiál - verze 13 - 2021-06-21 (.PDF, 869 kB)
Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy vkládané do IISSP (RISRE).

Uvedený dokument popisuje novou funkcionalitu vázání platů a souvisejících výdajů v návaznosti na § 25a novely zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, účinné od 1. ledna 2021. Primárně je určena pro personální pracovníky. Příloha ve formátu xlsx bude vkládána do IISSP (RISRE) jako součást vázání platů a souvisejících výdajů.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 11. 3. 2021

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy     

Zákon o státním rozpočtu ČR

Zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 4. 1. 2021

Zákon č. 600/2020 Sb. (včetně novely zákona) 
Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn ke zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP - RISRE pro rok 2021.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 28. 12. 2020

Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP - RISRE pro rok 2021 (.PDF, 507 kB)
Informace k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021“.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 22. 12. 2020

Informace MF k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021 (.PDF, 752 kB)
Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Přílohy C_vzorce v Metodickém pokynu k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017. U Přílohy C došlo pouze k technické úpravě (změna editace buněk).

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 18. 7. 2017, aktualizováno 26. 7. 2017 / 8. 8. 2017

 RISRE - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017  (.ZIP, 474 kB)
Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. ledna 2014

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Výkazy, které budou předkládány do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - v roce 2014.
Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 6. 2. 2014

Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. ledna 2014 (.PDF, 141 kB)
Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014“ týkající se subjektů ze skupin 5 - 15 (§ 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 18. 12. 2013

RISRE - Metodika - Lhůty a postupy ČNB 2013/2014 Ostatní (mimo OSS) (.PDF, 185 kB)
Prezentace z pracovního setkání na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci z pracovního setkání se zástupci rozpočtových kapitol na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“, které se uskutečnilo na MF ve dnech 10. a 12. prosince 2013.
Zdroj: MF - odbor 11 – Státní rozpočet; publikováno 12. 12. 2013

RIS-Prezentace IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování NNV a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb. (2013-12-12) (.PDF, 354 kB)
Zařazení nových rozpočtových položek do IISSP a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o změnách, ke kterým dochází v Rozpočtovém informačním systému – části Realizace rozpočtu od 1. 9. 2013. Změny se týkají zařazení nových rozpočtových položek a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny.
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 26. 8. 2013

RISRE-metodická informace-Nové RP a PRIK od 1-9-2013 (.PDF, 140 kB)
Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes

Ministerstvo financí zveřejňuje Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes v Rozpočtovém informačním systému – Metodické informace
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 27.6.2013

Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes-2013-06-27 (.PDF, 83 kB)
Informace k přeúčtování skutečnosti v RISRE – Platební styk

Ministerstvo financí zveřejňuje informace k přeúčtování skutečnosti v Rozpočtovém informačním systému – části Platební styk.
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 19.6.2013

Přeúčtování skutečnosti pro RISRE-PS (.PDF, 103 kB)
Metodický pokyn  pro zadávání pole Číslo veřejné zakázky v IISSP RISRE

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn pro uživatele IISSP RISRE zakládající rezervace rozpočtových prostředků v systému.

Upozornění MF na změnu v IISSP RISRE týkající se zadávání pole Číslo veřejné zakázky umístěné v hlavičce rezervace při zakládání rezervace rozpočtových prostředků.
Pokud je rezervace rozpočtových prostředků vázána na výběrové řízení, je nutné, aby uživatel uvedl jednoznačný identifikátor veřejné zakázky. V ostatních případech platí, že pole Číslo veřejné zakázky je nepovinné.
Identifikátorem se rozumí stávající osmimístné číslo veřejné zakázky. V případě, že uživatel uvede do pole šestimístné číslo veřejné zakázky, je nezbytné, aby před toto číslo doplnil uvozující dvojčíslí „00“ tak, aby spolu s šestimístným číslem tvořilo číslo osmimístné. Pokud uživatel tuto operaci neprovede, neumožní mu IISSP RISRE požadavek na založení rezervace rozpočtových prostředků provést.
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 11.12.2013, ke stažení ve formátu PDF

RISRE-Metodický pokyn-pole Číslo VZ (.PDF, 196 kB)
Metodický pokyn k účtům vedených u ČNB pro příjem finančních prostředků dle § 3 písmene h) bodu 10 až 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn „Účty vedené v České národní bance pro příjem finančních prostředků podle § 3 písmene h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“, jehož obsahem je:
A. Počet účtů
B. Majitelé účtů podle § 3, písmene h) bodu 10 až 14
C. Majitelé účtů podle § 3 písmene h) bodu 15
D. Rozsah bankovních služeb České národní banky poskytovaných subjektům podle § 3 písm. h) bodů 10 až 15
E. Peněžní plnění nahrazující úrok
F. Převod peněžních prostředků
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 3.4.2013

RISRE-Metodika-Ucty u CNB-2013-04-05 (.PDF, 212 kB) 
Postup pro migraci počátečních stavů NNV, jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS 

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Postup pro migraci počátečních stavů NNV(nároky z nespotřebovaných výdajů), jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS“ jehož obsahem je:

Migrace počátečních stavů NNV k 1. 1. 2013 do RISRE
Zapojení/ukončení NNV v RISRE
Výkazy NAR1-12U zasílané do CSÚIS
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; Postup pro migraci počátečních stavů NNV(nároky z nespotřebovaných výdajů), jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS; publikováno 09.01.2013

Postup pro migraci počátečních stavů NNV, jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS_2013-01-09 (.PDF, 239 kB)