Metodické informace

Metodické informace připravené odborem 11 - Státní rozpočet
Metodické informace připravené odborem 11 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 28. 12. 2020
  • Publikována Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017
  • Aktualizace dokumentu - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017 (aktualizace Přílohy C)
  • Aktualizace dokumentu - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017 (aktualizace Přílohy C)
  • Zákon o státním rozpočtu ČR 2019
  • Informace k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2019 a 2020
  • Aktualizace dokumentu - Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem - verze 12
  • Zákon o státním rozpočtu ČR 2020
  • Informace k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021
  • Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE 2021

RISRE – Metodické informace

Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet

RISRE - Metodické informace - ke stažení
Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn ke zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP - RISRE pro rok 2021.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 28. 12. 2020

Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP - RISRE pro rok 2021 (.PDF, 507 kB)
Informace k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021“.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 22. 12. 2020

Informace MF k aktivitám v IISSP na přelomu roku 2020 a 2021 (.PDF, 752 kB)
Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem 

Provedená aktualizace spočívá:
V nové verzi byl aktualizován název průřezového ukazatele „Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb“ (původně „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“) a též ukazatele financování včetně algoritmů (jen pro kapitolu 396 – Státní dluh).

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 12.0:
v produktivním prostředí: 01. 01. 2020.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 31. 12. 2019 

RIS - Identifikace koruny - metodický materiál - verze 12 - 2019-12-30 (.PDF, 846 kB) 
Zákon o státním rozpočtu ČR

Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 2. 1. 2020

Zákon č. 336/2018 Sb.
Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Přílohy C_vzorce v Metodickém pokynu k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017. U Přílohy C došlo pouze k technické úpravě (změna editace buněk).

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 18. 7. 2017, aktualizováno 26. 7. 2017 / 8. 8. 2017

 RISRE - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017  (.ZIP, 474 kB)
Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. ledna 2014

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Výkazy, které budou předkládány do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - v roce 2014.
Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 6. 2. 2014

Sdělení MF k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. ledna 2014 (.PDF, 141 kB)
Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Lhůty a postupy ČNB v období roční účetní závěrky 2013/2014“ týkající se subjektů ze skupin 5 - 15 (§ 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 18. 12. 2013

RISRE - Metodika - Lhůty a postupy ČNB 2013/2014 Ostatní (mimo OSS) (.PDF, 185 kB)
Prezentace z pracovního setkání na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci z pracovního setkání se zástupci rozpočtových kapitol na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“, které se uskutečnilo na MF ve dnech 10. a 12. prosince 2013.
Zdroj: MF - odbor 11 – Státní rozpočet; publikováno 12. 12. 2013

RIS-Prezentace IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování NNV a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb. (2013-12-12) (.PDF, 354 kB)
Zařazení nových rozpočtových položek do IISSP a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o změnách, ke kterým dochází v Rozpočtovém informačním systému – části Realizace rozpočtu od 1. 9. 2013. Změny se týkají zařazení nových rozpočtových položek a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny.
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 26. 8. 2013

RISRE-metodická informace-Nové RP a PRIK od 1-9-2013 (.PDF, 140 kB)
Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes

Ministerstvo financí zveřejňuje Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes v Rozpočtovém informačním systému – Metodické informace
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 27.6.2013

Pokyn k zadávání platebních příkazů typu dnes na dnes-2013-06-27 (.PDF, 83 kB)
Informace k přeúčtování skutečnosti v RISRE – Platební styk

Ministerstvo financí zveřejňuje informace k přeúčtování skutečnosti v Rozpočtovém informačním systému – části Platební styk.
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 19.6.2013

Přeúčtování skutečnosti pro RISRE-PS (.PDF, 103 kB)
Metodický pokyn  pro zadávání pole Číslo veřejné zakázky v IISSP RISRE

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn pro uživatele IISSP RISRE zakládající rezervace rozpočtových prostředků v systému.

Upozornění MF na změnu v IISSP RISRE týkající se zadávání pole Číslo veřejné zakázky umístěné v hlavičce rezervace při zakládání rezervace rozpočtových prostředků.
Pokud je rezervace rozpočtových prostředků vázána na výběrové řízení, je nutné, aby uživatel uvedl jednoznačný identifikátor veřejné zakázky. V ostatních případech platí, že pole Číslo veřejné zakázky je nepovinné.
Identifikátorem se rozumí stávající osmimístné číslo veřejné zakázky. V případě, že uživatel uvede do pole šestimístné číslo veřejné zakázky, je nezbytné, aby před toto číslo doplnil uvozující dvojčíslí „00“ tak, aby spolu s šestimístným číslem tvořilo číslo osmimístné. Pokud uživatel tuto operaci neprovede, neumožní mu IISSP RISRE požadavek na založení rezervace rozpočtových prostředků provést.
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 11.12.2013, ke stažení ve formátu PDF

RISRE-Metodický pokyn-pole Číslo VZ (.PDF, 196 kB)
Metodický pokyn k účtům vedených u ČNB pro příjem finančních prostředků dle § 3 písmene h) bodu 10 až 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn „Účty vedené v České národní bance pro příjem finančních prostředků podle § 3 písmene h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“, jehož obsahem je:
A. Počet účtů
B. Majitelé účtů podle § 3, písmene h) bodu 10 až 14
C. Majitelé účtů podle § 3 písmene h) bodu 15
D. Rozsah bankovních služeb České národní banky poskytovaných subjektům podle § 3 písm. h) bodů 10 až 15
E. Peněžní plnění nahrazující úrok
F. Převod peněžních prostředků
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 3.4.2013

RISRE-Metodika-Ucty u CNB-2013-04-05 (.PDF, 212 kB) 
Postup pro migraci počátečních stavů NNV, jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS 

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Postup pro migraci počátečních stavů NNV(nároky z nespotřebovaných výdajů), jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS“ jehož obsahem je:

Migrace počátečních stavů NNV k 1. 1. 2013 do RISRE
Zapojení/ukončení NNV v RISRE
Výkazy NAR1-12U zasílané do CSÚIS
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; Postup pro migraci počátečních stavů NNV(nároky z nespotřebovaných výdajů), jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS; publikováno 09.01.2013

Postup pro migraci počátečních stavů NNV, jejich zapojování, ukončování v RISRE a vykazování v CSÚIS_2013-01-09 (.PDF, 239 kB)