Metodické informace

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
  • Publikována Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017
  • Aktualizace dokumentu - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017 (aktualizace Přílohy C)
  • Aktualizace dokumentu - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017 (aktualizace Přílohy C)
  • Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE 2022
  • Aktualizace dokumentu - Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem - verze 14
  • Informace k aktivitám v IISSP na počátku roku 2022
  • Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa - aktualizace přílohy pro rok 2022
  • Aktualizace obsahu

Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet

RISRE - Metodické informace - ke stažení
Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Dokument Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy vkládané do IISSP (RISRE).

Uvedený dokument popisuje novou funkcionalitu vázání platů a souvisejících výdajů v návaznosti na § 25a novely zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, účinné od 1. ledna 2021. Primárně je určena pro personální pracovníky. Příloha ve formátu xlsx bude vkládána do IISSP (RISRE) jako součást vázání platů a souvisejících výdajů.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; aktualizace Přílohy č. 1 pro rok 2022 - Vázání prostředků za neobsazená místa, publikováno 8. 3. 2022

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy     

Informace k aktivitám v IISSP na počátku roku 2022

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám v IISSP na počátku roku 2022“.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 4. 1. 2022

Informace k aktivitám v IISSP na počátku roku 2022 (.PDF, 700 kB)
Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem

Provedená aktualizace spočívá:
V nové verzi s účinností od 1. ledna 2022 byla doplněna konvence značení pro ZED (Zjednodušená evidence dotací – kapitola 3.5), upraveny algoritmy průřezových ukazatelů, které se vztahují k oblasti ZED (kapitola 3.9.1) a aktualizovány názvy podkladových, prostorových a záznamových jednotek a odkazy v návaznosti na novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., rozpočtová skladba.

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 14.0:
v produktivním prostředí: 01. 01. 2022.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 29.12.2021

RIS - Identifikace koruny - metodický materiál - verze 14 - 2021-12-29 (.PDF, 1026 kB)
Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn ke zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP - RISRE pro rok 2022.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 28. 12. 2021

Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP - RISRE pro rok 2022 (.PDF, 885 kB)
Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Přílohy C_vzorce v Metodickém pokynu k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017. U Přílohy C došlo pouze k technické úpravě (změna editace buněk).

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet; publikováno 18. 7. 2017, aktualizováno 26. 7. 2017 / 8. 8. 2017

 RISRE - Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017  (.ZIP, 474 kB)