Právní předpisy

Právní předpisy připravené odborem 11 Státní rozpočet - odd. 114 Rozpočtová legislativa
Právní předpisy připravené odborem 11 Státní rozpočet - odd. 114 Rozpočtová legislativa

Vydáno

RISRE – Právní předpisy - rok 2013

všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Legislativa

Platná legislativa - Vyhlášky pro 2013/2012

Vyhláška č. 323/2002 Sb. - úplné znění

 • ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., a vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb, a Vyhláška č. 493/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů ; s účinností od 1. ledna 2013
 • Příloha k vyhlášce - Rozpočtová skladba - platná pro rok 2011
  ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb. a vyhlášky 357/2009 Sb.
 • Příloha k vyhlášce - Rozpočtová skladba - platná pro rok 2012
  ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky 357/2009 Sb. vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb. a vyhlášky č. 452/2011 Sb. včetně předchodného ustanovení (s platností od 1. dubna 2012) plynoucí z vyhlášky č. 96/2012 Sb.
 • ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky 357/2009 Sb. vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb. , vyhlášky č. 452/2011 Sb. , vyhlášky č. 96/2012 Sb a vyhlášky č. 493/2012 Sb.; s účinností od 1. ledna 2013

Vyhláška č. 24/2012 Sb. - ze 16. ledna 2012

 • VYHLÁŠKA č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 419/2001 Sb. - úplné znění

 • VYHLÁŠKA č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb. a vyhlášky č. 24/2012 Sb.

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění - Pro vypracování finančních výkazů za rok 2013

Vyhláška č. 10/2013 Sb.

 • Vyhláška č.10/2012 Sb. ze dne 16. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů; s účinností od 16. ledna 2013.

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění - Pro vypracování finančních výkazů za rok 2012

 • VYHLÁŠKA č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Vyhláška č. 451/2011 Sb.

 • Vyhláška č.451/2011 Sb. ze dne 21. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., s účinností od 1. ledna 2012.

Platná legislativa - Zákony pro 2013/2012

Zákon č. 218/2000 Sb.

 • o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění; aktualizováno novelou č. 501/2012 Sb. ze dne 31.12.2012

 

RISRE- Právní předpisy ke stažení 2013/2012
Zákon č. 501/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013; s výjimkou části druhé, části třetí čl. IV, části čtvrté a části páté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014
Zákon č. 501/2012 Sb. (.PDF, 913 kB)
Vyhláška č. 10/2013 Sb.
ze dne 16. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů; s účinností od 16. ledna 2013
Vyhláška č. 10/2013 Sb. (.PDF, 1255 kB)