Správa číselníků

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP a odborem 11
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP a odborem 11

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
  • Zveřejněny číselníky RISRE ke dni 1. 1. 2022
  • Aktualizace obsahu

RISRE – Správa číselníků

  • Správu číselníků v rámci Rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP
  • Metodická pravidla pro používání číselníků jsou uvedena v dokumentu Identifikace koruny, který je dostupný na webu Státní pokladny v sekci RISRE - Metodické informace a pro registrované uživatele také na portálu IISSP (sekce Dokumenty - Dokumentace - Technická a metodická dokumentace RIS).

Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení - RISRE – Správa číselníků
Správa číselníků - RIS 

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly vyexportovány dne 3. 1. 2022 na základě aktuálních údajů z RISRE.

Soubory obsahují záznamy, které jsou platné k 1. 1. 2022. Číselníky EDS/SMVS a ZED nejsou ve formátu XLS dostupné, a to z důvodu velikosti souborů.

Soubory platné k 1. 1. 2022 byly aktualizovány v návaznosti na vydání nové vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, která s účinností od 1. 1. 2022 nahradila vyhlášku č. 323/2002 Sb.

Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://downloads.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.  

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Správa číselníků-RISRE-2022-01-01 (.ZIP, 463 kB)