Technické informace

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 10. 12. 2021
 • Oracle Java SE v aplikacích IISSP
 • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 031
 • Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2021 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování
 • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 031 - aktualizace příloh
 • Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13
 • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 032
 • Aktualizace - průvodní text k Technickému manuálu RISRE - verze 032

Technické informace pro práci s modulem RISRE

Dokumentace projektu IISSP

 • Integrace s modulem RIS Realizace rozpočtu - Technický manuál
  Základním dokumentem popisující integraci EKIS, které používají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, na modul RISRE je tzv. Technický manuál RISRE. Tento dokument je určen pro kapitoly zařazené do pilotního provozu RISRE na základě smluvního ujednání s MF. Distribuce dokumentu na pověřené zástupce Kapitol SR probíhá prostřednictvím komunikační adresy komunikaceSP@mfcr.cz. Aktuální verze dokumentu je dostupná pro registrované uživatele na portálu IISSP (>> sekce Nápověda)

Dokumentace ČNB

Plán odstávek IISSP  - Informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Technické informace pro předávání záznamů do RISRE - Dokumenty ke stažení
Technický manuál RISRE - verze 032    

Tento dokument navazuje na předchozí verzi, kterou rozšiřuje o nové popisy a struktury XML souborů:

 • upravenou funkcionalitu zakládání rezervací, v detailu konkrétně:
  • u rezervací s datem aktualizace od 1.1.2022 není povinný příznak o předběžné řídící kontrole,
  • částka rezervace může být v některých případech nulová,
  • příklady XML souborů.

Výše zmíněné aktualizace mají dopad na definice XML struktur ve formě úpravy povinnosti některých polí:

 • iissp_risre.xsd.

Aktualizace technického manuálu zavádějí nebo mění přílohy:

 • definiční soubory webových služeb Definice_sluzby_B_EKIS_SP_REZ.wsdl,
 • XSD struktury,
 • příklady XML struktur „Vzorove_zpravy_XML“,
 • příklady aplikačních dat při zakládání ROP „Vzorove_pripady_zakladani_REZ.xls“.

Účinnost nové verze TM RISRE verze 032:

 • v testovacím prostředí T3S: 10. 12. 2021
 • v produktivním prostředí:
  • dopady změn rozhraní budou účinné od 13. 12. 2021
  • dopady do publikace číselníků budou platné od 17. 12. 2022 včetně rozšíření o programy investičních akcí EDS/SMVS.

Dokument ke stažení: Technický manuál RISRE - verze 032 (.ZIP, 5644 kB)

Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13

V souvislosti s realizací změn v rámci prostředí Testování třetích stran byla zveřejněna nová verze Pracovního postupu pro testování vybraných procesů a funkcionalit v prostředí T3S.

V dokumentu byly oproti předchozí verzi 12 provedeny následující změny:

- Aktualizace přístupových bodů a hostname poskytovaných služeb,
- Aktualizace doporučených Typových uživatelů pro jednotlivé typy testovacích úloh.
- Doplňující informace pro jednotlivé typy testovacích úloh.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení: Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13_2013-02-15 (.ZIP, 726 kB)
Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2021 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování

Ministerstvo financí informuje, že v systému Testování třetích stran (RISRE) byly pro rok 2021 založeny A-hlavičky pro testování připojování dokladů ROP (RZ / VAZB) k A-hlavičce. Pro danou kapitolu je nutno použít výhradně číslo A-hlavičky vytvořené pro tuto kapitolu.

Přehled A-hlaviček je uveden v příloze - „T3S-Seznam čísel A-hlaviček k testování" – ke stažení ve formátu Excel.

Zdroj: odbor 11 – Státní rozpočet

Dokument ke stažení: Testování třetích stran (RISRE) - seznam čísel A-hlaviček k testování (.XLSX, 16 kB)

Oracle Java SE v aplikacích IISSP (12.8.2019)

S ohledem na změny ve funkcionalitě a licencování produktů Oracle Java SE a s přihlédnutím k časově omezené platnosti podpory společnosti Oracle pro technologie Java využívané v aplikacích IISSP, především:
• Java Plugin – Applets a
• distribuce aplikací Java Web Start,

Ministerstvo financí připravuje nutné úpravy komponent IISSP.

V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovaná verze IISSP vyžaduje až do odvolání zachovat na pracovních stanicích uživatelů IISSP Java SE verzi 8, nikoliv verzi vyšší. Tato skutečnost bude zohledněna i v příští verzi vydání Technických manuálů aplikací IISSP.

Případné dotazy či hlášení případných problémů s používáním IISSP zadávejte, prosíme, pracovišti podpory IISSP ServiceDesk na webové adrese https://servicedesk.spcss.cz/ nebo e-mailem na adrese servicedesk@spcss.cz.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz