Technické informace

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 7. 4. 2021
  • Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 12
  • Oracle Java SE v aplikacích IISSP
  • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 031
  • Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2021 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování
  • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 031 - aktualizace příloh

Technické informace pro práci s modulem RISRE

Dokumentace projektu IISSP

  • Integrace s modulem RIS Realizace rozpočtu - Technický manuál
    Základním dokumentem popisující integraci EKIS, které používají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, na modul RISRE je tzv. Technický manuál RISRE. Tento dokument je určen pro kapitoly zařazené do pilotního provozu RISRE na základě smluvního ujednání s MF. Distribuce dokumentu na pověřené zástupce Kapitol SR probíhá prostřednictvím komunikační adresy komunikaceSP@mfcr.cz. Aktuální verze dokumentu je dostupná pro registrované uživatele na portálu IISSP (>> sekce Nápověda)

Dokumentace ČNB

Plán odstávek IISSP  - Informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Technické informace pro předávání záznamů do RISRE - Dokumenty ke stažení
Technický manuál RISRE - verze 031 - aktualizace příloh    

K dokumentu "Technický manuál", který byl publikován dne 9. 3. 2021, zveřejňujeme novou sadu příloh verze 31.1, která plně nahrazuje přílohy původní verze. V přílohách byly provedeny drobné korektury v souborech:
- Definice_sluzby_B_EKIS_SP_ROP.wsdl
- Definice_sluzby_B_SP_EKIS_ROP.wsdl
- Vzorove_pripady_zakladani_ROP.xls.

Korektury nemají žádný dopad na definici struktur zpráv ani na celkovou funkčnost modulu IISSP RISRE.

Přiložený zip soubor zahrnuje všechny dokumenty: Technický manuál ze dne 9.3.2021 a aktualizované přílohy

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokument ke stažení: Technický manuál RISRE - verze 031 (.ZIP, 6298 kB)

Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2021 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování

Ministerstvo financí informuje, že v systému Testování třetích stran (RISRE) byly pro rok 2021 založeny A-hlavičky pro testování připojování dokladů ROP (RZ / VAZB) k A-hlavičce. Pro danou kapitolu je nutno použít výhradně číslo A-hlavičky vytvořené pro tuto kapitolu.

Přehled A-hlaviček je uveden v příloze - „T3S-Seznam čísel A-hlaviček k testování" – ke stažení ve formátu Excel.

Zdroj: odbor 11 – Státní rozpočet

Dokument ke stažení: Testování třetích stran (RISRE) - seznam čísel A-hlaviček k testování (.XLSX, 16 kB)

Oracle Java SE v aplikacích IISSP (12.8.2019)

S ohledem na změny ve funkcionalitě a licencování produktů Oracle Java SE a s přihlédnutím k časově omezené platnosti podpory společnosti Oracle pro technologie Java využívané v aplikacích IISSP, především:
• Java Plugin – Applets a
• distribuce aplikací Java Web Start,

Ministerstvo financí připravuje nutné úpravy komponent IISSP.

V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovaná verze IISSP vyžaduje až do odvolání zachovat na pracovních stanicích uživatelů IISSP Java SE verzi 8, nikoliv verzi vyšší. Tato skutečnost bude zohledněna i v příští verzi vydání Technických manuálů aplikací IISSP.

Případné dotazy či hlášení případných problémů s používáním IISSP zadávejte, prosíme, pracovišti podpory IISSP ServiceDesk na webové adrese https://servicedesk.spcss.cz/ nebo e-mailem na adrese servicedesk@spcss.cz.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 12

Související dokument: Přílohy ke stažení - Seznam čísel A-hlaviček k testování (publikováno 16.01.2013; verze: 2.0)
Zprovoznění standardního způsobu registrace na prostředí Testování třetích stran RISRE.

V souladu s informací zaslanou e-mailem prostřednictvím Komunikace SP ze dne 8. 2. 2013 byl na prostředí Testování třetích stran RISRE (dále „T3S RISRE“) zprovozněn standardní způsob registrace uživatelů jako na produktivním prostředí IISSP.

Aktualizovaný dokument Pracovní postup pro testování třetích stran RISRE – verze 12 – je uveden v příloze. Mimo aktualizace v souvislosti s přechodem na standardní způsob registrace uživatelů byly v tomto dokumentu také aktualizovány testovací scénáře a testovací služby dle Technického manuálu verze 016.

V dokumentu byly oproti předchozí verzi 11 provedeny následující změny:

doplnění adresy webových stránek Státní pokladny (kap. 1.2.1);
úprava popisu registrace Pověřené osoby (kap. 1.2.3.1);
úprava popisu registrace uživatelů a technických uživatelů (kap. 1.2.3.2);
doplnění odkazu na aktuální verzi Technického manuálu RISRE (poznámka v kap. 1.2.3.4);
doplnění scénářů pro testování (kap. 1.2.4);
doplnění seznamu testovacích webových služeb (kap. 2.3).
Pro testování připojování dokladů ROP k A-hlavičce prosím použijte výhradně číslo A-hlaviček příslušné Vaší Kapitole dle dokumentu uvedeného v příloze - Seznam čísel A-hlaviček k testování – ke stažení ve formátu Excel.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení:
Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 12_2013-02-15 (.ZIP, 419 kB)