Technické informace

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 27. 11. 2018
  • Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 12
  • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 025
  • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 026
  • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 027
  • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 028

Technické informace pro práci s modulem RISRE

Dokumentace projektu IISSP

  • Integrace s modulem RIS Realizace rozpočtu - Technický manuál
    Základním dokumentem popisující integraci EKIS, které používají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, na modul RISRE je tzv. Technický manuál RISRE. Tento dokument je určen pro kapitoly zařazené do pilotního provozu RISRE na základě smluvního ujednání s MF. Distribuce dokumentu na pověřené zástupce Kapitol SR probíhá prostřednictvím komunikační adresy komunikaceSP@mfcr.cz. Aktuální verze dokumentu je dostupná pro registrované uživatele na portálu IISSP (>> sekce Nápověda)

Dokumentace ČNB

Plán odstávek IISSP  - Informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Technické informace pro předávání záznamů do RISRE - Dokumenty ke stažení
Technický manuál RISRE - verze 028    

Tento dokument navazuje na předchozí verzi, kterou rozšiřuje o nové popisy a struktury nových rozhraní v oblasti:
• přenos informací o bankovních účtech příjemců plateb z výdajových rozpočtových účtů organizačních složek státu (nově implementovaná funkcionalita v IISSP RISRE)
• popis funkcionality a rozhraní je uveden v kapitole 4.4.

Výše zmíněné aktualizace mají dopad na definice XML struktur ve formě přírůstku:
• iissp_risre.xsd,
• iissp_risre_types.xsd,
• iissp_common.xsd,
• iissp_risre_pa_banka_ucet_vlastnik.xsd,
• iissp_risre_pa_master.xsd.

Aktualizace zavádí nové webové služby a popisy služeb WSDL:
• Definice_sluzby_B_EKIS_SP_SBUV.wsdl,
• Definice_sluzby_B_EKIS_SP_DBUV.wsdl,

Výše zmíněné aktualizace mají dopad na definici webové služby B_SP_EKIS_INBOX a tedy na nové WSDL:
• Definice_sluzby_B_SP_EKIS_INBOX.wsdl.

Účinnost nové verze TM RISRE verze 028:
• v testovacím prostředí T3S: 3. 12. 2018
• v produktivním prostředí: 15. 12. 2018 

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokument ke stažení: Technický manuál RISRE verze 028 (.ZIP, 7350 kB)

Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 12

Související dokument: Přílohy ke stažení - Seznam čísel A-hlaviček k testování (publikováno 16.01.2013; verze: 2.0)
Zprovoznění standardního způsobu registrace na prostředí Testování třetích stran RISRE.

V souladu s informací zaslanou e-mailem prostřednictvím Komunikace SP ze dne 8. 2. 2013 byl na prostředí Testování třetích stran RISRE (dále „T3S RISRE“) zprovozněn standardní způsob registrace uživatelů jako na produktivním prostředí IISSP.

Aktualizovaný dokument Pracovní postup pro testování třetích stran RISRE – verze 12 – je uveden v příloze. Mimo aktualizace v souvislosti s přechodem na standardní způsob registrace uživatelů byly v tomto dokumentu také aktualizovány testovací scénáře a testovací služby dle Technického manuálu verze 016.

V dokumentu byly oproti předchozí verzi 11 provedeny následující změny:

doplnění adresy webových stránek Státní pokladny (kap. 1.2.1);
úprava popisu registrace Pověřené osoby (kap. 1.2.3.1);
úprava popisu registrace uživatelů a technických uživatelů (kap. 1.2.3.2);
doplnění odkazu na aktuální verzi Technického manuálu RISRE (poznámka v kap. 1.2.3.4);
doplnění scénářů pro testování (kap. 1.2.4);
doplnění seznamu testovacích webových služeb (kap. 2.3).
Pro testování připojování dokladů ROP k A-hlavičce prosím použijte výhradně číslo A-hlaviček příslušné Vaší Kapitole dle dokumentu uvedeného v příloze - Seznam čísel A-hlaviček k testování – ke stažení ve formátu Excel.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno: 16.01.2013 (verze 11) / aktualizováno: 15.02.2013 (verze 12); ke stažení ve formátu ZIP 

Dokumenty ke stažení:
Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 12_2013-02-15 (.ZIP, 419 kB)
Příloha k T3S pro RISRE - Seznam čísel A-hlaviček k testování-2013-01-16-v2-0 (.XLS, 31 kB)