Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

V nové verzi s účinností od 1. ledna 2024 byly provedeny změny v průřezových ukazatelích (PU) - zrušení 2 PU, změna názvu u 1 PU v návaznosti na novelu vyhlášky č. 412/2021 Sb. a dále doplněn 1 nový PU včetně algoritmu (zapracováno do kapitol 3.3 a 3.9.1). Zároveň byl též aktualizován přehled nástrojů (kapitola 3.4).

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 15.0:
v produktivním prostředí: 01. 01. 2024.