Technické informace

Ve spolupráci s odborem 21 - Státní rozpočet a Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s odborem 21 - Státní rozpočet a Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
  • Aktualizace Technického manuálu - RISPR - verze - 018
  • Aktualizace obsahu

Technické informace pro práci s modulem RISPR

Technický manuál RISPR

  • Integrace s modulem RIS Příprava rozpočtu - Technický manuál

Tento dokument popisuje technické předpoklady pro práci s modulem RIS Příprava rozpočtu.
Aktuální verze dokumentu je dostupná na webu Státní pokladny v dokumentech ke stažení v sekci RISPR - Technické informace a pro registrované uživatele také na portálu IISSP (sekce Dokumenty - Dokumentace - Technická a metodická dokumentace RIS).

Registrační formulář pro registraci uživatelů RISPR

  • Zakládání a správa uživatelů IISSP probíhá na základě údajů zaslaných Pověřenou osobou prostřednictvím tzv. Registračního formuláře (aktuální verze formuláře je dostupná pro registrované Pověřené osoby na portálu IISSP).
  • Postup pro registraci uživatelů je popsán v Manuálu procesu registrace uživatelů IISSP, který je spolu s další dokumentací k dispozici Pověřené osobě na portálu IISSP.

Plán odstávek IISSP - Informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Technické informace pro předávání záznamů do RISPR - Dokumenty ke stažení
Technický manuál RISPR - 018

Tento dokument navazuje na předchozí verzi s těmito změnami:

  • úprava ukázek obrazovek aplikací RISPR,
  • odstranění kapitoly s popisem požadavků na pracovní stanici uživatele,
  • doplněný odkaz na „Technický manuál Příručka administrátora“ (ke stažení v sekci Kompetenční centrum -> Technické informace).

Výše zmíněné aktualizace nemají dopad na definice XML struktur, webových služeb ani WSDL.

Účinnost nové verze TM RISPR verze 018:

  • v produktivním prostředí: 9. 6. 2020

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Dokument ke stažení: Technický manuál RISPR verze 018 (.ZIP, 4357 kB)