Technické informace

Technické informace pro práci s modulem RISPR

ilustrace

Technický manuál RISPR

  • Integrace s modulem RIS Příprava rozpočtu - Technický manuál
  • Tento dokument popisuje technické předpoklady pro práci s modulem RIS Příprava rozpočtu.
  • Aktuální verze dokumentu je dostupná na webu Státní pokladny v dokumentech ke stažení (sekce RISPR - Technické informace) a pro registrované uživatele také na portálu IISSP (sekce Dokumenty - Dokumentace - Technická a metodická dokumentace RIS).

Registrační formulář pro registraci uživatelů RISPR

  • Zakládání a správa uživatelů IISSP probíhá na základě údajů zaslaných Pověřenou osobou prostřednictvím tzv. Registračního formuláře (aktuální verze formuláře je dostupná pro registrované Pověřené osoby na portálu IISSP).
  • Postup pro registraci uživatelů je popsán v Manuálu procesu registrace uživatelů IISSP, který je spolu s další dokumentací k dispozici Pověřené osobě na portálu IISSP.

Plán odstávek IISSP - Informace Kompetenčního centra IISSP

Plán odstávek IISSP - ve stanovené termíny nebude IISSP dostupný.