Základní popis

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
  • Aktualizace obsahu

Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu (RISPR)

Příprava rozpočtu (RISPR) je samostatným modulem Rozpočtového informačního systému (RIS). Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu byl do produktivního provozu uveden v červenci 2012, příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a střednědobého výhledu na roky 2014 a 2015 tak již proběhla v tomto systému.

Základní klíčové procesy - RISPR- příprava rozpočtu:

  • Parametrizace procesu přípravy rozpočtu pomocí konceptu „definice a detailizace závazných parametrů rozpočtu“.
  • Pořízení rozpisu rozpočtu v detailu rozpočtové klasifikace pro každou organizační složku státu.
  • Kontrola rozpisu rozpočtu dle závazných parametrů rozpočtu.
  • Řízení, úprava a schvalování rozpisu rozpočtu.
  • Operativní a legislativní reporting (zejména průřezové a specifické ukazatele) včetně evidence vývoje návrhu rozpočtu v čase a dle jednotlivých změn (vlivů).

Modul RISPR slouží ke kompletní přípravě státního rozpočtu na následující rozpočtový rok a střednědobého výhledu na další dva roky. Rozpočet je sestavován od úrovně Ministerstva financí (MF) jako správce rozpočtu státu až do úrovně jednotlivých organizačních složek státu (OSS).

Organizační úrovně přípravy rozpočtu v RISPR

Ministerstvo financí v rámci hlavního procesu přípravy rozpočtu stanoví závazné příjmové a výdajové parametry rozpočtu pro jednotlivé Kapitoly, které jsou následně detailizovány na podřízených organizačních meziúrovních a organizačních složkách státu. Na základě obdržených parametrů rozpočtu jednotlivé OSS v systému připraví své rozpisy rozpočtu v detailu dimenzí rozpočtových klasifikací Identifikace koruny.

Součástí systému jsou i automatické kontroly celého procesu přípravy rozpisu a sestavování rozpočtu ve vztahu k předem definovaným vazbám (např. závazné parametry, celkové příjmy/výdaje) a k „vybalancovanosti“ rozpočtu jako celku. Připravené rozpisy rozpočtu OSS a agregované rozpisy Kapitol jsou následně kontrolovány a víceúrovňově schvalovány nadřízenými organizačními jednotkami až po jejich finální schválení na úrovni MF- odbor 11 – Státní rozpočet.

Schválený rozpočet si jednotlivé organizace mohou přenést do svých ekonomických informačních systémů.

Systém RISPR umožňuje sestavit rozpočet pro různé varianty připravovaných rozpočtových dat, tzv. fáze přípravy rozpočtu:

  • fáze pro přípravu zákona o státním rozpočtu na následující rok s výhledem na další 2 roky,
  • fáze pro přípravu změn zákona o státním rozpočtu na aktuální rok,
  • fáze pro jednotlivé měsíce rozpočtového provizoria (pokud není schválen zákon o státním rozpočtu do 31. 12. předcházejícího roku).

V každé fázi přípravy rozpočtu může hlavní proces probíhat v několika opakováních, tzv. bězích, které reprezentují změny v částkách závazných parametrů stanovených Kapitolám na základě rozpočtových vlivů.

Součástí modulu RISPR jsou také nadefinované výkazy a sestavy týkající se rozpisu rozpočtu a zároveň je zde možnost jejich přizpůsobení potřebám uživatele.