Právní předpisy

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 15. 5. 2024
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Úprava nefunkčních odkazů směřovaných na web MF
  • Aktualizace odkazu na zákon o SR

všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Legislativní dokumenty

RIS - zákony
Zákon č. 433/2023 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 
Zákon č. 433/2023 Sb.
Zákon č. 218/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 218/2000 Sb.
RIS - vyhlášky
Vyhláška č. 412/2021 Sb.
o rozpočtové skladbě
Vyhláška č. 412/2021 Sb.
Vyhláška č. 5/2014 Sb.
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí
Vyhláška č. 5/2014 Sb.
Vyhláška č. 133/2013 Sb.
o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
Vyhláška č. 133/2013 Sb.
Vyhláška č. 419/2001 Sb.
o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
Vyhláška č. 419/2001 Sb.