Metodické informace

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 21. 6. 2021
  • Prezentace z pracovního setkání na téma: IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.
  • Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP
  • Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP
  • Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP
  • Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem - verze 13

Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet

RISPR - Metodické informace - ke stažení
Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem

Provedená aktualizace spočívá:
V nové verzi byly pro rok 2021 aktualizovány nástroje o nové nástroje pro víceletý finanční rámec 2021-2027 (kapitola 3.4) a upraveny algoritmy průřezových ukazatelů, které se vztahují k oblasti Evropské unie a Společné zemědělské politiky (kapitola 3.9.1).

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 13.0:
v produktivním prostředí: 08. 06. 2021.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; publikováno 21.6.2021

RIS - Identifikace koruny - metodický materiál - verze 13 - 2021-06-21 (.PDF, 869 kB)
Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP“, který upozorňuje na důležité činnosti při zpracování návrhu rozpočtu v IISSP.

Zdroj: MF - odbor 11 – Státní rozpočet, 28.5.2021

RISPR - Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP  (.PDF, 735 kB)
Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP“, který upozorňuje na důležité činnosti při zpracování návrhu rozpočtu v IISSP.

Zdroj: MF - odbor 11 – Státní rozpočet, 19.6.2019

RISPR - Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP  (.PDF, 608 kB)
Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP“, který upozorňuje na důležité činnosti při zpracování návrhu rozpočtu v IISSP.

Zdroj: MF - odbor 11 – Státní rozpočet, 18.6.2018

RISPR - Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP (.PDF, 522 kB)
Prezentace z pracovního setkání na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci z pracovního setkání se zástupci rozpočtových kapitol na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“, které se uskutečnilo na MF ve dnech 10. a 12. prosince 2013.

Zdroj: MF - odbor 11 – Státní rozpočet, 12.12.2013

RIS-Prezentace IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování NNV a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb. (2013-12-12) (.PDF, 354 kB)