Metodické informace

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 10. 6. 2022
  • Prezentace z pracovního setkání na téma: IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.
  • Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP
  • Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP
  • Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP
  • Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem - verze 14
  • Aktualizace obsahu
  • Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2023 až 2025 v IISSP

Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet

RISPR - Metodické informace - ke stažení
Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2023 až 2025 v IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2023 až 2025 v IISSP“, který upozorňuje na důležité činnosti při zpracování návrhu rozpočtu v IISSP.

Zdroj: MF - odbor 21 – Státní rozpočet, 10.6.2022

RISPR - Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2023 až 2025 v IISSP (.PDF, 782 kB)
Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem

V nové verzi s účinností od 1. ledna 2022 byla doplněna konvence značení pro ZED (Zjednodušená evidence dotací – kapitola 3.5), upraveny algoritmy průřezových ukazatelů, které se vztahují k oblasti ZED (kapitola 3.9.1) a aktualizovány názvy podkladových, prostorových a záznamových jednotek a odkazy v návaznosti na novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., rozpočtová skladba.

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 14.0:
v produktivním prostředí: 01. 01. 2022.

Zdroj: MF - odbor 21 - Státní rozpočet; publikováno 29.12.2021

RIS - Identifikace koruny - metodický materiál - verze 14 - 2021-12-29 (.PDF, 1026 kB)
Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP“, který upozorňuje na důležité činnosti při zpracování návrhu rozpočtu v IISSP.

Zdroj: MF - odbor 21 – Státní rozpočet, 28.5.2021

RISPR - Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2022 až 2024 v IISSP  (.PDF, 735 kB)
Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP“, který upozorňuje na důležité činnosti při zpracování návrhu rozpočtu v IISSP.

Zdroj: MF - odbor 21 – Státní rozpočet, 19.6.2019

RISPR - Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2020 až 2022 v IISSP  (.PDF, 608 kB)
Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument „Informace Ministerstva financí k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP“, který upozorňuje na důležité činnosti při zpracování návrhu rozpočtu v IISSP.

Zdroj: MF - odbor 21 – Státní rozpočet, 18.6.2018

RISPR - Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu na období 2019 až 2021 v IISSP (.PDF, 522 kB)