Informace Kompetenčního centra IISSP - v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011 bude v systému CSÚIS aplikovaná změna, která vyplývá z novel vyhlášek

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): V průběhu prvního čtvrtletí roku 2011 bude v systému CSÚIS aplikovaná změna, která vyplývá z novel uvedených vyhlášek.

Obsah - témata

  • Na konci roku 2010 vešly v platnost následující vyhlášky (seznam)                   
  • Změny ve vyhláškách zavádějí následující hlavní změny v komunikaci a zpracování v rámci CSÚIS                   
  • Základní dopady změn na straně Účetních jednotek (ÚJ)                   
  • Upřesnění pro zpracování výkazů za rok 2010 a zpracování výkazů roku 2011                   
  • Plán publikace upravených XSD schémat ze strany KC IISSP na webu MF                   

 


 

Související informace: Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace (opravný balíček) XSD schémat č. 9 - ze dne 17.02.2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz