2011

Prezentace výstupů z Integrovaného informačního systému Státní pokladny v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Prezentace MF - pro kraje ke Státní pokladně

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci ke Státní pokladně, která byla prezentována na výjezdních poradách  náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka  pracovníkům krajských úřadů.

Vydáno

ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu

Aplikace ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Zároveň je v aplikaci ÚFIS provedeno zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.