2013

Prezentace výstupů z Integrovaného informačního systému Státní pokladny v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Spuštění analytické části informačního portálu MONITOR

Ministerstvo financí na začátku prosince spustilo analytickou část informačního portálu MONITOR. Jedná se o rozšíření, které umožňuje veřejnosti detailní analýzu finančních a účetních dat orgánů státní správy i samosprávy formou tvorby vlastních sestav pomocí uživatelských filtrů a rozpadů. Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Vydáno

Spuštění specializovaného informačního portálu MONITOR

Ministerstvo financí dne 30. dubna 2013 spustilo základní verzi specializovaného informačního portálu MONITOR. Portál slouží pro zveřejňování dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro odbornou i laickou veřejnost.

Vydáno

Plán odstávek IISSP pro rok 2013

Ministerstvo financí zveřejnilo pro informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2013. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Vydáno

Zveřejnění zákona o státním rozpočtu ČR - pro rok 2013 ve Sbírce zákonů

31. 12. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013  a zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Na základě uvedeného mj. vzniká pro všechny organizační složky státu povinnost počínaje dnem 1. 1. 2013 mj. realizovat rozpočet v rozpočtovém informačním systému (viz ustanovení §3 rozpočtových pravidel).